Länkstig

Insamlade patientdata ställer nya krav på sjuksköterskor

Publicerad

Att kunna använda patientdata är en väsentlig aspekt av sjuksköterskors arbete inom den kroniska vården. Införandet av ny teknik och nya verktyg för att samla in patientdata ställer dock nya krav på sjuksköterskorna i deras arbete. Det visar en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet.

Kateřina ČernáI avhandlingen analyserar Kateřina Černá hur sjuksköterskors arbete förändras när en mobilapplikation som samlar in patientdata - så kallade självmonitoreringsdata om exempelvis tarmtömningsfrekvens - designas och senare introduceras för rehabilitering av bäckenbottencancer. Mobilapplikationen ifråga har nyligen börjat användas inom den kroniska vården.

I avhandlingens tre delstudier undersöks hur sjuksköterskor stödjer patienters lärande i det kliniska arbetet, hur sjuksköterskor deltar i en designprocess av det nya verktyget som kommer att stödja patienter i att samla in sina egna data, samt hur sjuksköterskor faktiskt använder uppgifterna i sitt arbete.
Datainsamlingen har gjorts på en klinik under ledning av tre onkologisjuksköterskor.

Kontinuerlig insamling

– Vi vet genom tidigare forskning att introducerande av ett nytt verktyg förändrar det befintliga arbetet för sjuksköterskor. Dessutom vet vi att lärande och kunskap är en viktig aspekt av sjuksköterskors arbete inom den kroniska vården, säger Kateřina Černá.

Sjuksköterskans arbete inom den kroniska vården bygger på förmågan att stödja patienten i att lära sig om sitt eget problem, vilket är en utmaning på grund av sjukdomens kroniska karaktär. Som ett sätt att lösa detta problem har många försökt utveckla nya verktyg för att stödja sjuksköterskornas ansträngningar och patienternas inlärningsprocess.
Ett av dessa verktyg, som nyligen introducerades i sjuksköterskors arbete, är alltså nämnda mobilapplikation som gör att patientdata om hälsan kontinuerligt kan samlas in.

Förändra utbildningen

Avhandlingens resultaten pekar på behovet av att göra förändringar i sjuksköterskeutbildningen i förhållande till de nya uppgifterna.

– Det är viktigt att både sjuksköterskeutbildning och vidareutbildning lyckas förbereda sjuksköterskor inom den kroniska vården på att arbeta med dessa verktyg och insamlade data. Hälsan hos många kroniska patienter kommer att bero på det, säger Kateřina Černá.

För mer information:
Kateřina Černá, telefon: 0728-730089, e-post: katerina.cerna@gu.se

Kateřina Černá försvarar sin avhandling Designing for learning and knowing: Nurses in chronic care and patients’ self-monitoring data vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande fredagen den 29:e november kl 13:00.
Plats: sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg.

Avhandlingen finns digitalt publicerad