Länkstig

Svårt väcka högstadieelevers intresse för matematik

Publicerad

Det kan vara svårt att få elever intresserade av högstadiematematiken. Det löser matematiklärarna främst genom att låta form gå före innehåll, genom aktiviteter som diskussioner, öppna frågor och elevnära frågor. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Ämnesläraren och nuvarande lärarutbildaren Rimma Nyman vid Göteborgs universitet har i sin avhandling bland annat undersökt hur lärare och elever i årskurserna 6-9 ser på intresse och engagemang och hur lärarna gör för att engagera elever i matematiken. I avhandlingen lyfter hon fram lärarnas undervisningsstrategier och design av uppgifter.

Genom bland annat två internationella videostudier och intervjuer av elever från två högstadieklasser visar hon bland annat hur lärare fångar intresset genom att fokusera mer på form än innehåll, genom aktiviteter som exempelvis diskussioner om lösningsstrategier eller om relevansen av matematiska sammanhang. Andra exempel är att ställa öppna frågor eller att välja elevnära frågeställningar.

Lockande innehåll

Av de elevintervjuer Rimma Nyman genomfört framgår även när och varför eleverna upplever matematikuppgifter som intressanta.

– Lärarna använder sig av form framför innehåll, men när elever fick förklara varför uppgifter var intressanta var det innehåll snarare än form som lockade. Det visade sig att samtliga elever tog upp uppgifter med ämnesinnehåll i förgrunden, från geometri och statistik. Samtliga var uppgifter med hög grad av utmaning och viss grad av öppenhet. Motiveringarna var kopplade till ämnesinnehåll som skala, geometriska kroppar, diagram och tabeller, säger Rimma Nyman.

För mer information:
Rimma Nyman, telefon: 0737-777897, 031–7862123, e-post: rimma.nyman@gu.se

Rimma Nyman lägger fram sin avhandling Interest and Engagement in Mathematics vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession fredagen den 27 maj kl. 13.00
Plats: Sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg.
Avhandlingen finns digitalt publicerad.

Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.