Bild
En asylsökande mamma med sina barn.
Foto: Mostphotos.
Länkstig

Barns skolgång och framtidsutsikter villkoras under asylprocessen

Publicerad

I en osäker livssituation kan skolan utgöra en fast och trygg plats för asylsökande barn. Särskilt central är lärarens roll för hur barnen tas emot i skolan och för de förutsättningar som skapas för barnen i skolvardagen. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

I avhandlingen beskriver Malin Svensson genom barns egna berättelser hur asylprocessen påverkar vardagen för barn som sökt asyl i Sverige med sina familjer.

– Asylprocessen är en tid av ovisshet för barn som inte kan ta sin vistelse här i Sverige för given. Barnen uttrycker på olika sätt en längtan efter ett liv som de ser att andra barn har, eller som de föreställer sig att andra barn har, säger Malin Svensson.

I sin avhandling visar hon hur barn uttrycker hoppfullhet om att bygga en framtid här och att det är barnen själva som är mest aktiva för att skapa tillhörighet, trots ovissheten som asylprocessen innebär. Skolan är för barnen i studien en av vardagens viktigaste platser, inte minst genom möten med andra barn och vuxna och genom möjligheterna att studera. Skolgången ger barnen struktur, stabilitet, en lärandemiljö, andrum och materiella tillgångar och kan därmed kompensera för begränsade levnadsvillkor. Samtidigt innebär osäkerheten som asylprocessen medför att detta kan tas ifrån dem vilken dag som helst, vilket villkorar barnens strävanden här, nu och framåt.

Asylsökande barn ska, enligt svensk policy, erbjudas ett liv så likt folkbokförda barns som möjligt och rätten till utbildning är i praktiken en viktig förutsättning för det. I avhandlingen beskrivs lärare som centrala aktörer vilka är med och skapar förutsättningar i asylsökande barns utbildning. Lärare som deltagit i studien uttrycker dock att de har begränsad kunskap om asylprocessen och om barnens levnadsvillkor.

– De utmaningar som lärare anser sig möta i skolvardagen behöver därför uppmärksamhet för att asylsökande barns situation inte ska hamna i skymundan i det kompensatoriska uppdraget. Barnens och lärarnas perspektiv bidrar till bilden av hur barnens situation aktualiseras i skolvardagen, säger Malin Svensson.

Avhandlingen finns digitalt publicerad på http://hdl.handle.net/2077/52611.

För mer information: Malin Svensson, malin.svensson@gu.se

Malin Svensson lägger fram sin avhandling Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolan vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande fredagen den 22 september kl 13. Plats: sal BE036, Pedagogen hus B, entréplan, Göteborgs universitet.