Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Styrgrupp

Sju av de åtta fakulteterna vid Göteborgs universitet är representerade i Hav och samhälles styrgrupp. Adjungerade är också representanter för institutionen för marina vetenskaper, den marina infrastrukturen och Chalmers tekniska högskola.

Per Knutsson, ordförande, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lena Gipperth, Handelshögskolan

Bethanie Carney Almroth, Naturvetenskapliga fakulteten

Johan Ling, Humanistiska fakulteten

Håkan Eggert, Handelshögskolan

Jan Canbäck Ljungberg (IT-fakulteten)

Tyrone Martinsson, Konstnärliga fakulteten

Géraldine Fauville, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Fredrik Gröndahl, föreståndare för Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet

• Prefekt för Institutionen för marina vetenskaper

Som representant för Chalmers har Ida-Maja Hassellöv, professor på Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper och Kajsa Tönnesson, föreståndare för Havsmiljöinstitutet, bjudits in att delta på styrgruppsmötena. Centrumet har också en ledningsgrupp som träffas regelbundet för att planera och koordinera aktiviteter i relation till handlings- och verksamhetsplanen, budgeten, styrdokument och uppdraget.