Göteborgs universitet

Styrgrupp

Samtliga åtta fakulteter vid Göteborgs universitet är representerade i Centrum för hav och samhälles styrgrupp samt en representant från Havsmiljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för marina vetenskaper, samt GMV. Ordförande är Göran Hilmersson. Vice ordförande är Per Cramér.

Centrum för hav och samhälle har också en ledningsgrupp som träffas regelbundet för att planera och koordinera aktiviteter i relation till handlings- och verksamhetsplanen, budgeten, styrdokument och uppdraget.