Göteborgs universitet

Styrgrupp

Sju av de åtta fakulteterna vid Göteborgs universitet är representerade i Hav och samhälles styrgrupp. Ordförande är Göran Hilmersson och adjungerade är också representanter för institutionen för marina vetenskaper, den marina infrastrukturen och Chalmers tekniska högskola.

 

Centrum för hav och samhälle har också en ledningsgrupp som träffas regelbundet för att planera och koordinera aktiviteter i relation till handlings- och verksamhetsplanen, budgeten, styrdokument och uppdraget.