Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Styrgrupp

Sju av de åtta fakulteterna vid Göteborgs universitet är representerade i Hav och samhälles styrgrupp. Adjungerade är också representanter för institutionen för marina vetenskaper, Sven Lovén centrum och Chalmers.

Per Knutsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bethanie Carney Almroth, Naturvetenskapliga fakulteten

Johan Ling, Humanistiska fakulteten

Håkan Eggert, Handelshögskolan

Jan Canbäck Ljungberg (IT-fakulteten)

Tyrone Martinsson, Konstnärliga fakulteten

Géraldine Fauville, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Peter Tiselius, föreståndare för Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet

Henrik Pavia, prefekt för Institutionen för marina vetenskaper

Som representant för Chalmers har Angela Hillemyr, prefekt på Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper bjudits in att delta på styrgruppsmötena. Centrumet har också en ledningsgrupp som träffas regelbundet för att planera och koordinera aktiviteter i relation till handlings- och verksamhetsplanen, budgeten, styrdokument och uppdraget.