Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Sea and Society Talks

Sea and Society Talks är en serie lunchseminarier för forskare och personer som arbetar med havet, som fokuserar på utmaningarna för hållbar utveckling och förvaltning av kuster och hav.

Tidigare föredrag

4 juni 2024: Laxodlingar och putsarfiskar – hur mår fisken?

De senaste åren har miljontals putsarfiskar skeppats från svenska vatten till laxodlingar i Norge. Där används de för att äta laxlus och andra parasiter på laxarna. Hur mår putsarfiskarna och laxarna i odlingen? Vilka är de största problemen kopplade till djurvälfärd vid fiske och fiskodling idag?

Navigate to video: Laxodlingar och putsarfiskar – hur mår fisken?
Video (36:28)
Laxodlingar och putsarfiskar – hur mår fisken?

23 maj 2024: Hur havsmedvetna är svenskar?

I det här föredraget berättar Tina Johansen Lilja och Maria Lewander från Havsmiljöinstitutet om den första undersökningen av havsmedvetenhet i Sverige. Vilken relation har svenskar till havet, och hur mycket vet vi om havet och de hot som finns mot havsmiljön?

Navigate to video: Hur havsmedvetna är svenskar?
Video (28:43)
Hur havsmedvetna är svenskar?

16 april 2024: Nyckeln till den blå bioekonomins potential

I det här föredraget presenterar Sonja Andrén en ny plattform för samarbete, kunskapsutbyte och utveckling som syftar till att boosta den hållbara utvecklingen av blå bioekonomi.

Navigate to video: Nyckeln till den blå bioekonomins potential
Video (26:26)
Nyckeln till den blå bioekonomins potential

31 januari 2024: Marina skyddade områdens roll i det globala ekosystemet

I det här föredraget utforskar Andrea Belgrano och Sebastian Villasante den viktiga roll som marina skyddade områden (MPA) spelar i bevarandet av miljö och biologisk mångfald, samt främjandet av hållbara hav och människors välbefinnande.

Navigate to video: Marina skyddade områdens roll i det globala ekosystemet
Video (31:34)
Marina skyddade områdens roll i det globala ekosystemet

9 november 2023: Västkustens mikroalger – hållbar källa till mat och energi

Cornelia Spetea Wiklund presenterar sin forskning om mikroalger från västkusten och deras potential som en hållbar källa till biomassa och en naturlig lösning för rening av avloppsvatten.

Navigate to video: Västkustens mikroalger – hållbar källa till mat och energi
Video (28:44)
Västkustens mikroalger – hållbar källa till mat och energi

24 oktober 2023: Skydd av djuphavens biologiska mångfald och det nya globala havsavtalet

Thomas Dahlgren och Niels Krabbe utforskar det globala havsavtalets betydelse, innehåll och dess potentiella inverkan på bevarandet av djuphavens biologiska mångfald.

Navigate to video: Skydd av djuphavens biologiska mångfald och det nya globala havsavtalet
Video (27:44)
Skydd av djuphavens biologiska mångfald och det nya globala havsavtalet

7 september 2023: Varför genetisk mångfald inom arter är viktig för en lyckad förvaltning av ett Skagerrak under förändring

Pierre de Wit ger i detta seminarium en översikt över kunskapsläget om hur olika marina arter i Skandinavien är sammankopplade och geografiskt strukturerade, samtidigt som han diskuterar hur denna kunskap kan användas inom havsförvaltning.

Navigate to video: Varför genetisk mångfald inom arter är viktig för en lyckad förvaltning av ett Skagerrak under förändring
Video (30:23)
Varför genetisk mångfald inom arter är viktig för en lyckad förvaltning av ett Skagerrak under förändring

10 maj 2023: Ecosystem-based marine governance – We need to include the market perspective

In this talk, Cecilia Solér discuss how the market perspective helps us understand how important and complex marine governance challenges are shaped by market actors in a regulatory setting.

Navigate to video: Ecosystem-based marine governance – We need to include the market perspective
Video (22:35)
Ecosystem-based marine governance – We need to include the market perspective

23 mars 2023: Hur kan DNA användas för att övervaka främmande arter?

DNA-analyser av vattenprover förändrar vårt sätt att övervaka den biologiska mångfalden i havet. Erland Lettevall och Marina Panova ger en introduktion till tekniken och diskuterar dess för- och nackdelar jämfört med traditionella metoder. 

Navigate to video: Hur kan DNA användas för att övervaka främmande arter?
Video (38:19)
Hur kan DNA användas för att övervaka främmande arter?

9 februari 2023: Western Indian Ocean Symphony – ett nylanserat verktyg för havsplanering

Hur påverkas havets ekosystem av mänsklig påverkan? WIO Symphony gör det möjligt att genom visualisering testa olika sätt att använda havet i västra Indiska oceanen. I detta Sea and Society berättar Eric Strömberg om arbetet med att ta fram verktyget och hur det kan användas. 

Navigate to video: Western Indian Ocean Symphony – ett nylanserat verktyg för havplanering
Video (22:48)
Western Indian Ocean Symphony – ett nylanserat verktyg för havplanering

14 december 2022: Expeditionen till gasläckan i Östersjön

Bara några dagar efter att metangasläckan i Östersjön upptäcktes reste forskare från Göteborgs universitet till platsen med forskningsfartyget R/V Skagerak. Expeditionsledaren Katarina Abrahamsson berättar om expeditionen och presenterar några preliminära resultat från mätningarna.

7 november 2022: Att odla fisk rätt - om lagstiftningen för svenskt vattenbruk

Hur vill vi att vårt svenska vattenbruk ska se ut i framtiden och mot vilket vattenbruk styr vi med nuvarande lagstiftning? I detta Sea and Society Talk delar Jonas Kyrönviita med sig av sina slutsatser från sin färska avhandling Odla fisk rätt.

Navigate to video: Att odla fisk rätt - om lagstiftningen för svenskt vattenbruk
Video (32:34)
Att odla fisk rätt - om lagstiftningen för svenskt vattenbruk

30 augusti 2022: Svenska putsarfiskar i norska laxodlingar - risker och konsekvenser

Varje år fångas miljontals putsarfiskar längs den svenska kusten och transporteras till Norges laxodlingar för bekämpning av parasiter. I detta Sea and Society Talk berättar Ellika Faust om de genetiska och ekologiska effekterna av denna förflyttning.

Navigate to video: Swedish cleaner fish in Norwegian salmon farms - risks and consequences
Video (24:59)
Swedish cleaner fish in Norwegian salmon farms - risks and consequences

16 juni 2022: Komorerna och Sverige - samarbete  kring havsförvaltning

Hur kan ekosystembaserad havsförvaltning utvecklas i västra Indiska oceanen? Ylva Jondelius och Mårten Erlandsson delar med sig av sina insikter från en fältresa till Komorerna i maj 2022.

Navigate to video: Comoros and Sweden – Collaborative work regarding marine management
Video (40:11)
Comoros and Sweden – Collaborative work regarding marine management

21 april 2022: Citizen science - myths and realities

In this Sea and Society talk, the Adlerbert Visiting Professor Uta Wehn of Marine Citizen Science at University of Gothenburg, explores some of the myths and realities surrounding citizen science and outlines emerging best practices

Navigate to video: Citizen science – myths and realities
Video (21:57)
Citizen science – myths and realities

1 mars 2022: Improving the livelihoods and wellbeing within small scale fisheries in Bangladesh

Due to climate change, people working within small scale fisheries in Bangladesh need to sail longer distance to catch fish to sustain their livelihoods. Despoina Andrioti Bygvraa has been working in Bangladesh since 2018 to help small scale fishermen improve their livelihoods and wellbeing. In this Sea and Society Talk she will present the outcome of her research.

Navigate to video: Improving the livelihoods and wellbeing within small scale fisheries in Bangladesh
Video (21:17)
Improving the livelihoods and wellbeing within small scale fisheries in Bangladesh

20 januari 2022: I Otto Nordenskjölds fotspår

För 120 år sedan ledde Otto Nordenskjöld en svensk forskningsexpedition till Antarktis. I dag är resterna av expeditionen akut hotade av klimatförändringar. Forskarna Gunnar Almevik och Jonathan Westin berättar om den spännande expeditionen. De diskuterar också frågor som: Vad är det här för kulturarv? Vems kulturarv är det? Vilka åtgärder bör göras?

Navigate to video: In the footsteps of Otto Nordenskjöld
Video (32:17)
In the footsteps of Otto Nordenskjöld

8 december 2021: Niels Krabbe: Who owns the genetic resources of the deep seas?

In this Sea and Society talk Niels Krabbe discusses the conflict between different legal understandings of the genetic resources of the deep-seas, including the prospects for resolving these issues in the expected new treaty on Biological Diversity Beyond National Jurisdiction.

Navigate to video: Who owns the genetic resources of the deep seas?
Video (34:57)
Who owns the genetic resources of the deep seas?

7 oktober 2021: Linus Brunnström: Effects of coaching and the pandemic on local marine entrepreneurship

How has businesses in the maritime sector managed during the Pandemic? Can coaching actually help grow blue businesses? In this Sea and Society Talk Linus Brunnström presents an evaluation of the project Maritime Bohuslän.

Navigate to video: Effects of the pandemic on local marine entrepreneurship
Video (27:22)
Effects of the pandemic on local marine entrepreneurship

16 september 2021: Should we care about the welfare of fishes?

Lynne Sneddon, senior lecturer in zoofysiology at the Department of Biological and Environmental Sciences, gives a Sea and Society Talk about whether we should care about the welfare of fishes and give them the same consideration as mammals.

Navigate to video: Should we care about the welfare of fishes?
Video (36:11)
Should we care about the welfare of fishes?

10 juni 2021: Aron Westholm: Planning the ocean – How law shapes nature

How can municipal planning be a part of a modern system for adaptive management of the marine environment? Aron Westholm is a legal researcher interested in how law shapes nature, and vice versa. In this Sea and Society talk he present his thesis “Scaling Marine and Water Management."

Navigate to video: Planning the ocean – How law shapes nature
Video (32:21)
Planning the ocean – How law shapes nature

29 april 2021: Unravelling oceans past

Ocean policy is becoming increasingly informed by insights into the past. Transdisciplinary collaboration underpins several new large-scale research projects that promise to change how we understand oceans past – and future. In this talk Poul Holm, Guest Professor in environmental history, highlight how new avenues are being pursued. Questions are being asked that seemed unanswerable a few years ago.

Navigate to video: Unravelling oceans past
Video (31:08)
Unravelling oceans past

8 april 2021: Kolonilotter i havet - erfarenheter från Danmark

I Danmark har marina kolonilotter vuxit explosionsartat och där finns nu över tusen hobbyodlande havsbönder. Kan samma sak hända i Sverige? Joachim Hjerl, grundare av organisationen Havhøst, delar med sig av sina erfarenheter av att starta en ny rörelse som odlar musslor, ostron och alger.

Navigate to video: Kolonilotter i havet - erfarenheter från Danmark
Video (32:21)
Kolonilotter i havet - erfarenheter från Danmark

11 februari 2021: Emma Nohrén: Miljömålsberedningens förslag för friskare hav

Miljömålsberedningen är nu klar med sin marina strategi och alla partier i riksdagen står bakom förslagen. Men vad betyder det? Kommer detta att rädda havet? Emma Nohrén, ordförande för Miljömålberedningen, berättar om förslagen och vägen vidare.

Navigate to video: Miljömålsberedningens förslag för friskare hav
Video (31:38)
Miljömålsberedningens förslag för friskare hav

January 21 2021: Cornelia Spetea Wiklund: West coast microalgae as year-round sustainable source of food and bioenergy

In this Sea and Society Talk Cornelia Spetea Wiklund, Professor at Department of Biological and Environmental Sciences, discuss how cultivation of microalgae can be used as a complement to sources from forestry and agriculture for bioenergy and food production.

Navigate to video: West coast microalgae as year-round sustainable source of food and bioenergy
Video (37:13)
West coast microalgae as year-round sustainable source of food and bioenergy

December 15 2020: Bettina Schulz Paulsson: Whaling in the stone age – a driving force for long distance maritime journeys

In this Sea and Society Talk the archaeologist Bettina Schulz Paulsson will discuss whaling as a key component of Stone age coastal economies and the rise of long distance maritime journeys in Atlantic Europe.
Most of the ~35´000 still existing European megaliths, such as stones tombs, stone circles and alignments are located in coastal areasEngravings of boats and sperm whales on the earliest stone megaliths in Britain emphasize a maritime basis of these societies. New research suggest that these early builders undertook long-distance voyages enabled by skills in shipbuilding and navigation ~2000 years earlier than previously proposed.

October 8 2020 – Niklas Harring: Why people who are concerned with environmental deterioration don’t take (sufficient) action

In this talk I present data from the national SOM survey on attitudes towards the marine environment, the climate and other environmental issues, and data on what people state that they do on a private level to protect the environment and to reduce the climate gas emissions from their lifestyles. I will then contrast this with data on real consumption patterns leading to a discussion on how we can understand why individuals, who are concerned with environmental deterioration, do not change their unsustainable consumption patterns and lifestyles. Based on this I will present a framework to understand the conditions for large-scale cooperation and collective action, and discuss why government intervention and policies are necessary.

August 25 2020 – Ida Wendt: Hållbart Båtliv – Hur påverkar våra fritidsbåtar havsmiljön?

Sveriges natursköna kust erbjuder fantastiska förhållanden för fritidsbåtliv. Idag finns uppskattningsvis mer än 700 000 fritidsbåtar i Sverige, vilket är en av de högsta siffrorna i världen sett till befolkningsmängden. Kunskapen om fritidsbåtlivets påverkan på våra kustmiljöer har dock hittills varit bristfällig. Rapporten "Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige" sammanställer kunskapsläget och syftar till att bidra till utvecklingen av en mer hållbar förvaltning av fritidsbåtlivet.

Navigate to video: Sea and Society talk: Hur påverkar fritidsbåtar havsmiljön?
Video (27:48)
Sea and Society talk: Hur påverkar fritidsbåtar havsmiljön?

August 19 2020 – Dick Kasperowski: New possibilities for collaboration - Citizen Science and Agenda 2030

Under the banner of citizen science, public participation in scientific research has under the last decade significantly increased and is already used to monitor and produce data for the UN Sustainable Development Goals (SDGs). Policymakers and scientist are now promoting citizen science as a way to create trust, mitigate societal polarization and creating mobilization around societal challenges.

Navigate to video: Dick Kasperowski: Citizen Science and Agenda 2030
Video (22:43)
Dick Kasperowski: Citizen Science and Agenda 2030

June 10 2020 – Matthias Obst: The Koster Seafloor Observatory – Marine Citizen Science 

At the new website Koster Seafloor Observatory the public can assist scientists by watching snapshots of deep-water recordings and identify species in these short movies. This Sea and Society Talk will walk you through the different functions of the observatory, present some preliminary results, and discuss the potential of the system for online education, ocean literacy, and marine ecology research.

May 27 2020 – Petra Wallberg: UN Decade of Ocean Science - How can the Swedish research community get involved?

The UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030 aims at providing a "once in a lifetime" opportunity for nations to work together to generate the global ocean science needed to support sustainable development. In this talk Petra Wallberg, Senior Research Officer at Formas, will go through the purpose of the Decade and open up for a discussion concerning the Swedish agenda and activities.

Navigate to video: Petra Wallberg: The Swedish Contribution to the UN Ocean Decade
Video (21:30)
Petra Wallberg: The Swedish Contribution to the UN Ocean Decade

May 19 2020 – Andreas Skriver Hansen and Matthias Obst: What will our future coasts be like?

In this Sea and Society Talk Andreas Skriver Hansen and Matthias Obst presents the research project Land2Sea that looks at the effects of the coastal development, making models for three possible future scenarios: One with a development driven focus, one with a technology based focus and one with sustainable focus.

May 13 2020 – Maria Persson: Knowledge tourism and sustainability

This Sea and Society Talk presents the new project Knowledge tourism as attraction and resource. The purpose of the project is to explore, establish and demonstrate the potential for knowledge tourism and science tourism.

April 21 2020 – Johan Magnusson: How will digitalization impact the way we create value?

Digital initiatives have become commonplace, yet there are still wide-spread misconceptions about what impact they really have. In this Sea and Society Talk Johan Magnusson will open up for a discussion about the value of current or future digital initiatives related to goal 14 - Life below water.

April 14 2020 – Zihan Nie: Reducing single use plastic consumption with celebrity endorsement

In what way can celebrity activists and their endorsement of environmental campaigns influence single use plastic consumption?
Zihan Nie works with policy instruments for sustainable management of oceans and marine resources with special focus on mitigating marine plastic pollution problems with behavioral economics approaches.

February 5 – Per Hallén: Steam trawlers in Swedish fishing - the untold story

Free and equal fishermen lived along the coast and developed their business without influence from companies. This is how Swedish fishing has often been described - but the reality was another.
Swedish industrialists followed the British fishing model with steam trawlers organized within the framework of limited companies. These came to dominate for several decades - a forgotten era.

January 7 2020 – Elin Torell: Gender, sustainability and fisheries: Lessons from Ghana and the Philippines

Elin Torell presents how gender norms, resource use patterns, and power relationships influence the effectiveness of fisheries management in Ghana and the Philippines.
Research from Ghana and the Philippines has revealed that the roles of women and men living in fishing communities are deeply integrated, but unequal, especially in relation to workload, leadership, and decision-making. Achieving more sustainable fisheries management requires working with men and women to challenge social constructs, growing women's confidence, and recognizing the "invisible" work of women in households and the fisheries sector.
The University of Rhode Island's Coastal Resources Center implements ecosystem-based fisheries programs around the world. Integral to this work is understanding how gender norms, resource use patterns, and power relationships influence the effectiveness of fisheries management.

Mars 7 2019 - Helen Lindqvist: Kan blåmusslor bota ledgångsreumatism? 

Kan patienter med kroniska reumatiska sjukdomar kan bli hjälpta av att äta musslor? I ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har det gjorts försök för att undersöka om personer med ledgångsreumatism skulle påverkas positivt av att äta blåmusslor som är ett mer hållbart livsmedel. Forskaren Helen Lindqvist berättar om det tvärvetenskapliga forskningsprojektet MIRA (Musslor-Inflammation-Reumatoid Artrit) som syftar till att öka kunskapen om specifik kost för personer med reumatism. Läs mer om projektet: https://medicine.gu.se/forskning/mira

Navigate to video: Helen Lindqvist: Kan blåmusslor bota ledgångsreumatism?
Video (24:47)
Helen Lindqvist: Kan blåmusslor bota ledgångsreumatism?