Göteborgs universitet
Bild
Startsidan på sajten havet.nu

Havet.nu

Webbsidan havet.nu tar ett helhetsgrepp på havet och havsmiljön i hela landet. Centrum för hav och samhälle utgör en del i redaktionen.

Havet.nu drivs av flera lärosäten med omfattande havsforskning och marin verksamhet, och har därmed hög trovärdighet och forskning i fokus. Men havet.nu är många olika saker; ett forum för spridning av information, en jättestor länksamling och en unik sammanställning över vad som finns att veta om marina frågor.

Centrum för hav och samhälle representerar Göteborgs universitet i redaktionen, som i övrigt består av Stockholms universitet, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Redaktionen är en del av samarbetet inom Havsmiljöinstitutet.