Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Forskarskola

Nu startar en ny forskarskola i transdisciplinär havsforskning.

Forskare vid Göteborgs universitet som är intresserade av förhållandet mellan hav och samhälle har nu fått möjligheten att tillsammans med kollegor från andra fakulteteter ansöka om finansiering till ett transdisciplinärt projekt för 3-4 doktorander. Detta kommer att bli det första projektet i Centrum för hav och samhälles nya forskarskola i transdisciplinär havsforskning.

Första utlysningen är nu stängd men vår ambition är att utvidga forskarskolan med fler projekt allteftersom nya medel blir tillgängliga.

Om du har frågor, vänligen kontakta Malin Karlsson, projektkoordinator på Centrum för hav och samhälle (malin.karlsson@gu.se).

 

Tidigare forskarskola inom havsmiljöforskning

Centrum för hav och samhälle har tidigare organiserat en forskarskola som ägde rum mellan 2012-2019 och som resulterade i (examen) för 10 av 13 deltagande doktorander. Forskarskolan organiserades som en tvilling-projektskola där handledare från två olika fakulteteter ansökte om medel till ett gemensamt transdisciplinärt projekt som finansierade två doktorander, en från varje disciplin. Forskarskolan involverade doktorander och handledare från fem olika fakulteter (Humanisktiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan, Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin.)

Följande sju par-projekt ingick i forskarskolan:

Ökad motorisering av det vattenburna friluftslivet: sociokulturella drivkrafter, rumsligt beteende och påverkan på kustnära marina ekosystem.
 

Icke-färsämringskrav, kompensationsåtgärder och restaurering av marina habitat: rättsliga och ekologiska hinder och lösningar.

Hur påverkas marina alg/bakterieblomningar och därmed marina näringar i kustnära samhällen i Indien av den globala uppvärmningen?
 

Utveckling av ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart nyttjande av blåmusslor och ostron på den svenska västkusten.

Friluftsliv i kustområden - mot en integrerad färvaltning av ekologiska kvaliteter och rekreationsvärden. Fallet Kosterhavets nationalpark.

Analys av fångstandelar och ITQ för miljö, samhällsekonomisk och social hållbarhet i svenskt fiske.

Antibiotikaresistens i marina bakterier: Biociders och metallers roll för att gynna och bibehålla antibiotikaresistens i marin miljö.