Göteborgs universitet
Bild
Uppslagen dator vid havet.

Skriv en debattartikel om havet

Ta ställning och utmana andra att göra samma sak. Genom att aktivt visa och formulera vad och varför du tycker som du gör i en fråga kan du få andra att tänka till och inspirera till förändring.

Debattartikeln är en text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra om att hålla med. Om du skickar in din debattartikel till oss så är du automatiskt med och tävlar om att bli publicerad på Supermiljöbloggen.

Hur skriver du en bra debattartikel?

Debattartiklar är ofta uppbyggda enligt ett recept eller struktur som hjälper dig att nå läsarna. Textlängden ska helst vara cirka 4 000–6 000 tecken inklusive mellanslag (cirka 1–1,5 A4). Det är inte ovanligt att det är flera personer som undertecknar en debattartikel, så skriv den tillsammans med någon eller några andra om du vill, eller samla underskrifter av de som kan skriva under på ditt budskap efter att den är klar.

Steg 1: Ämne

Bestäm vilket ämne du vill debattera om.

Till exempel "Inför pant på all plast.”

Steg 2: Argument

Lista dina viktigaste argument till varför du tycker så.

Till exempel ”Vi behöver använda mindre plast för havens och hälsans skull”.

Steg 3: Ge exempel

Skriv ner exempel som styrker dina argument.

Till exempel ”Undersökningar har visat att företagen behöver incitament att ställa om." 

Steg 4. Besvara motargument

Nämn ett möjligt motargument och varför du anser dem irrelevanta. 

Exempel på motargument: ”Plast är billigt att producera och en naturlig och viktig del av vår vardag, det håller livsmedel färska och det skyddar produkter” 

Därför är det irrelevant:"Detta är sant och i vissa fall är plast livsviktig, till exempel inom vården där saker behöver hållas sterila men detta borde knappats vara ett hinder för att ställa om till mera hållbara materialval. Många plastförpackningar vi använder är dessutom onödiga."

Tips

Läs en publicerad debattartikel och se hur den är skriven för att bli inspirerad och härma upplägget. Exempelvis:

Debattartikel i DN: Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Insändare i DN: Plast skräp i haven måste bort

Tips på var du kan skicka in din debattartikel

Det är troligen störst chans att få sin text publicerad i en lokal tidning men även om det är stor konkurrens att komma in med sin text i de stora dagstidningarna kan man alltid försöka! Redaktören läser alla texter som skickas in. Följ länkarna nedan för att hittar ni instruktioner för hur du skickar in din text till olika tidningar.

Dagens Nyheter

Göteborgs Posten

Svenska Dagbladet

Din lokaltidning – det är lättare att få en artikel publicerad när det finns en lokal förankring, vilket i detta fall är du.

Publicera texten på sociala medier, men var beredd på att du kan få kommentarer från folk som inte håller med dig.

Få mer tips om hur man skriver en bra debattartikel/insändare här:

Skolverket tipsar

Läxhjälp.nu tipsar