Göteborgs universitet

Rapporter

Här hittar du rapporter som har publicerats av eller i samarbete med Centrum för hav och samhälle.

2022

Skafferiet under ytan - en rapport om marina kolonilotter

Rapporten baseras på fyra studentuppsatser som tar upp olika infallsvinklar på konceptet marina kolonilotter. Rapporten har tagits fram inom ramen för projekten Kunskapsturism som attraktion och resurs samt Marint Gränsforum Skagerrak.

 Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgården

Den intensiva trafiken med fritidsbåtar i Bohuslän sätter tydliga spår i bottensediment, vatten, musslor och ostron visar denna rapport från Havsmiljöinstitutet. För första gången har forskare undersökt hur polycykliska aromatiska kolväten (PAH) från båtmotorernas avgaser lagras i bottensediment och vattenlevande organismer i Bohusläns skärgård.

Marin kolonilott på Tjärnö

Sammanfattning av pilotförsöket med att anlägga en marin kolonilott vid Tjärnö marina laboratorium. Undersöker vilka arter som kan odlas och förvaras, vilka tillstånd som krävs och hur en kolonilott i havet kan se ut. 

2021

Rapport från en förstudie om hållbart båtliv

Förstudien fokuserar på att, i samverkan med kommunerna längs Bohuskusten, identifiera och diskutera trender, effekter, aktörer samt behov av åtgärder för att ställa om till ett mer hållbart båtliv.