Göteborgs universitet

Rapporter

Här hittar du rapporter som har publicerats av eller i samarbete med Centrum för hav och samhälle.

2022

Marin kolonilott på Tjärnö

Sammanfattning av pilotförsöket med att anlägga en marin kolonilott vid Tjärnö marina laboratorium. Undersöker vilka arter som kan odlas och förvaras, vilka tillstånd som krävs och hur en kolonilott i havet kan se ut. 

2021

Rapport från en förstudie om hållbart båtliv

Förstudien fokuserar på att, i samverkan med kommunerna längs Bohuskusten, identifiera och diskutera trender, effekter, aktörer samt behov av åtgärder för att ställa om till ett mer hållbart båtliv.