Länkstig

Pam Fredman

Föreståndare

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, adm
GMV
E-post
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133 Göteborg
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Föreståndare

Göteborgs centrum för hållbar utveckling,
GMV
E-post
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133 Göteborg
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Om Pam Fredman

Pam Fredman är föreståndare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV. Hon är professor i neurokemi och har haft flera ledande befattningar inom universitetet, bland annat som dekanus vid Sahlgrenska akademin.

Pam Fredman har varit rektor för Göteborgs universitet och är aktiv i flera nationella, nordiska och europeiska universitetsnätverk.

Curriculum Vitae