Göteborgs universitet
Länkstig

Stöd till skrivarstugor

Forskare vid Göteborgs universitet kan ansöka om finansiering från Centrum för hav och samhälle för att täcka kostnader för tvärvetenskapliga skrivarstugor.

I denna typ av ansökan ska forskare från minst två olika fakulteter vid Göteborgs universitet vara representerade, och ansökan ska falla under arbetsområden för Centrum för hav och samhälle. I ansökan uppges de preliminära resekostnaderna för att delta i arbetsmötet.

Centrum för hav och samhälle ersätter kostnader på max 30 000 SEK och skrivarstugan redovisas med en kort rapport.

Vid beviljad ansökan kan Hav och samhälle stå för faktiska kostnader för boende och mat, också för deltagare utanför Göteborgs universitet. Vi ser gärna att skrivarstugan förläggs till någon av forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg, där det finns utmärkta konferenslokaler och övernattningsmöjligheter. 

Sök stöd

Ladda ner och fyll i ansökan (du behöver vara medlem för att kunna söka stöd).

Ansökan skickas löpande till info@havochsamhalle.gu.se