Göteborgs universitet
Länkstig

Kommunikation

Centrum för hav och samhälle gör en rad olika kommunikationsinsatser i syfte att öka kunskapen om havet och synliggöra den forskning som sker vid Göteborgs universitet. Centrum för hav och samhälle administrerar också universitetets gemensamma ingång till all havsrelaterad verksamhet – Havet.

Havet

Havet är den gemensamma ingången till all havsrelaterad verksamhet vid Göteborgs universitet. Centrum för hav och samhälle administrerar denna webbplats där vi samlar forskning, utbildning och nyheter om våra hav utifrån många olika perspektiv och vetenskapliga discipliner.

Sea and Society Talks

Sea and Society Talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen.

Ocean Blues – från ångest till action

Ocean Blues är ett tvärvetenskapligt kommunikationsprojekt som länkar samman gymnasieelever med forskare från Göteborgs universitet. Målet med projektet är att förvandla oro för havsmiljön till handling.

Nationellt kommunikationsarbete

Centrum för hav och samhälle representerar universitetet i ett nationellt kommunikationssamarbete inom ramarna för Havsmiljöinstitutet – Havsredaktionen. Tillsammans med ett antal svenska lärosäten producerar och sprider vi de populärvetenskapliga produkterna Havsutsikt, Havet.nu och Livet i havet.

Hav och samhälles Podcast

Hav och samhälles podcast har skapats för att nå ut med nyheter inom havsområdet till en bredare målgrupp. I podden intervjuas marina forskare och andra som arbetar med havsrelaterad verksamhet om aktuella frågor.

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi havsnyheter från hela Göteborgs universitet, tipsar om våra evenemang, lediga jobb och annat aktuellt med koppling till havsforskning.