Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Tvärvetenskaplig forskning om havet

Centrum för hav och samhälle har som uppdrag att initiera, stimulera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina/maritima området. Här kan du läsa mer om olika stöd och verktyg vi erbjuder.

Forskarstöd

För dig som är forskare erbjuder Centrum för hav och samhälle bland annat forskarluncher, ledarskapsstöd samt assistans av seniora forskare och kommunikatörer för att öka kvaliteten på forskningsansökningar.

Forskarskola

Nu pågår en ny tvärvetenskaplig forskarskola i transdisciplinär havsforskning. Läs mer och ta del av projekten i vår tidigare forskarskola.