Göteborgs universitet

Tvärvetenskapliga kurser

Centrum för hav och samhälle arrangerar ett antal fristående kurser med ett tydligt tvärvetenskapligt perspektiv på havet.

Tvärvetenskapliga kurser

Blå ekonomi och hållbart nyttjande av marina resurser

Målet med denna kurs är att beskriva äganderätten till de marina och maritima resurserna, samt de huvudsakliga system som styr och reglerar dessa äganderätter.

 

Relationen hav - samhälle; historiska perspektiv, dagens situation och framtidens utmaningar

Målet med denna kurs är att sätta det mänskliga nyttjande av havet genom tiderna i ett större sammanhang, inklusive nyttjanden av rent känslomässiga och filosofiska slag.

EU:s marina direktiv och policy - ett interdisciplinärt perspektiv

Målet med denna kurs är att ge en överblick över innehåll och krav inom EU:s marina miljödirektiv och policy, ur juridiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.