Göteborgs universitet
Länkstig

Stöd till internationell samverkan

Medverkan i internationella havsrelaterade forskningsorganisationer samt samverkan med utländska universitet med bred marin inriktning, är en viktig del av utvecklingen av den marina verksamheten vid Göteborgs universitet. Hav och samhälle kan därför stödja initiativ som syftar till att initiera eller utveckla internationell samverkan som är bredare än enbart en disciplin.

Ansökan ska innehålla max en A4-sida med beskrivning av:

  • organisationen eller universitetet som samverkan avser
  • hur samverkan ska utvecklas samt hur detta stöder utvecklingen av GU:s marina verksamhet
  • översiktlig beskrivning av kostnaderna och andra sätt att finansiera samverkan.

Ansökan skickas löpande till info@havochsamhalle.gu.se.

Frågor

Har du frågor kring det stöd till internationell samverkan kontakta oss på info@havochsamhalle.gu.se.