Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarluncher

Som ett led i att utveckla den tvärvetenskapliga forskningen och utbildningen på Göteborgs universitet anordnar Centrum för hav och samhälle forskarluncher där vi bjuder in forskare från olika fakulteter för att diskutera utifrån ett särskilt tema som relaterar till havet.

Syftet med forskarluncherna är att ge forskarna möjlighet att träffas och väcka idéer om framtida samarbeten kring exempelvis workshops, forskningsansökningar, artiklar och lärarutbyten.

Centrum för hav och samhälle arrangerar det praktiska runt lunchen, inbjudningar med mera. En eller flera forskare står för att formulera temat och tipsa om forskare som kan vara intressanta att bjuda in.

Kontakta info@havochsamhalle.gu.se om du har idéer om teman för forskarluncher.