Länkstig

Per Knutsson

Universitetslektor

Institutionen för globala studier
Fax
031-786 49 33
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E302b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Per Knutsson

  • Fil.kand i beteendevetenskap
  • Magisterexamen i internationell migration och etniska relationer
  • Fil.Dr. i Humanekologi 2007
  • Universitetslektor i humanekologi

Forskningsområde Tvärvetenskaplig och transdisciplinär forskning om miljö och utveckling. Studier av rurala försörjningsstrategier i Asien och Afrika. Implementering av hållbar utveckling som teori och praktik. Anpassning till klimatförändringar i semi-arida områden och i kuststäder. Hållbarhetsanalyser av lokala och socio-ekologiska system.

Pågående forskning Trees, Carbon and Groundwater: Trade-off or synergy in local adaptation to climate change in the semi-arid tropics. Uforsk-finansierat projekt 2010 – 2012 om trädens roll i lokala försörjningsstrategier på landsbygden i Burkina Faso.

SECOA (Solutions to Environmental Contrasts in Coastal Areas). EU-finansierat samarbetsprojekt 2010 - 2013 som undersöker betydelsen av global förändringar och mänsklig mobilitet för hållbar urban utveckling i 17 kuststäder i Europa och Asien.

Klimatanpassad Stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen. Pilotprojekt finansierat av Mistra Urban Futures 2010 – 2011 som utforskar tre olika klimatanpassningsstrategier för Frihamnen-området i centrala Göteborg.

Analyzing the sustainability of the Burkina Faso Parklands in the face of changing economic, policy and climate conditions. Uforsk-finansierat projekt 2012 – 2014.

Ökad motorisering av det vattenburna friluftslivet: sociokulturella drivkrafter, rumsligt beteende och påverkan på kustnära marina ekosystem. Doktorandprojekt finansierat av Centrum för Havsforskning vid Göteborgs universitet 2012 – 2015. Projektet bedrivs i nära samarbete med forskare i marinekologi vid Göteborgs universitet.

Hur påverkas marina alg/bakterieblomningar och därmed marina näringar i kustnära samhällen i Indien av den globala uppvärmningen? Doktorandprojekt finansierat av Centrum för Havsforskning vid Göteborgs universitet 2012 – 2015. Projektet bedrivs i nära samarbete med forskare i marinekologi vid Göteborgs universitet.

Human health and well being at risk: scenarios for climate change induced harmful microbial blooms along the Indian west coast. Uforsk-finansierat projekt 2014 - 2016 i samarbete med Professor Anna Godhe vid institutionen för Biologi och Miljövetenskaper.

Land, Livestock & Livelihood (Triple-L) Dynamics in East African Drylands. Forskningsinitiativ i samarbete med SLU, Chalmers, Lunds Universitet, JKUAT, University of Nairobi, ILRI och ICRAF, med planeringsanslag från ILRI och GCGD.

Undervisning

  • Utbildningsledare Humanekologi 2006 – 2010
  • Profilansvarig (humanekologi) Samhällsvetenskapliga Miljövetarprogrammet 2006 - 2010
  • Programledare för Sidas internationella, avancerade utbildning i Integrerad och hållbar kustutveckling 2010 – 2012
  • Studierektor för forskarskolan i havsmiljöforskning vid Centrum för Havsforskning, Göteborgs universitet 2012 - 2015

Jag är/har varit huvudlärare/kursansvarig för kurser i humanekologi och globala studier (kandidat- och masterprogrammet), inklusive kurserna Hållbara städer, Globala utmaningar, Thematic Issues, Research Design and Methods in Global Studies, samt Adaptation to Global Environmental Change.