Göteborgs universitet
Länkstig

Stöd till seminarier, konferenser och workshops

Forskare vid Göteborgs universitet som vill ordna tvärvetenskapliga seminarier eller konferenser på ett tema som faller in under arbetsområdena för Centrum för hav och samhälle kan vända sig till centrumet med en ansökan om praktiskt och finansiellt stöd på max 30 000 kr.

 

För att erhålla Forskarstöd skall forskare vid minst två fakulteter på Göteborgs universitet ingå i arrangemanget och seminariet/konferensen skall ligga inom arbetsområdena för Hav och samhälle. Den ansökande forskaren skall vara medlem i Hav och samhälle.

Hav och samhälle ser gärna att seminarier och konferenser förläggs till någon av forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg, där det finns utmärkta konferenslokaler och övernattningsmöjligheter.

Sök stöd

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten.

Ansökan skickas löpande till info@havochsamhalle.gu.se.

För information om omfattningen på finansiellt eller praktiskt stöd kontakta Hav och samhälle på info@havochsamhalle.gu.se.

Seminariet/konferensen redovisas med en kort rapport.