Göteborgs universitet
Bild
Geraldiné Fauville med HR headset, framför akavarium.
Foto: Nicke Johansson

Bli medlem

Centrum för Hav och Samhälle initierar och utvecklar transdisciplinär forskning och utbildning. Vi utgör även Göteborg universitets marina samverkanspart.

Som medlem bidrar du till att utveckla universitetets marina och maritima aktiviteter. Vi välkomnar alla vid Göteborgs universitet som är engagerade eller intresserade av forskning och projekt som rör havet​​.

Fördelar med medlemskapet

  • Stöd vid utveckling av projekt och forskningsansökningar
  • Stöd till att arrangera tvärvetenskapliga seminarier, konferenser och skrivarstugor.
  • Stöd för internationell samverkan.
  • Prenumeration på vårt medlemsbrev och tillgång till vår Teams-grupp, där du hittar aktuella utlysningar och evenemang.
  • Möjlighet att påverka universitetets strategiska beslut som rör det marina området, som till exempel profilområde UGOT Ocean.
  • Tillgång till ett tvärvetenskapligt nätverk av akademiker

Klicka här för att bli medlem i Centrum för Hav och samhälle

Engagera dig som medlem

  • Initiera eller föreslå aktiviteter som vi kan hjälpa dig att genomföra.
  • Delta i aktiviteter arrangerade av centret.
  • Informera oss om dina pågående projekt och forskning. Vi kan hjälpa till att sprida informationen.
  • Bidra till att öka kännedomen om Centrum för Hav och samhälle i ditt eget nätverk.