Göteborgs universitet
Bild
Nyskördade musslor på kajen

Swemarc

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc, är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum med forskning som möter dagens globala samhällsutmaningar.

En av de största globala utmaningarna idag är att öka produktionen av hälsosam mat för att möta behoven hos en växande befolkning – på ett hållbart och miljövänligt sätt. Swemarc vill bidra med kunskap och utbildning om vattenbruk i linje med FN:s globala hållbarhetsmål genom gränsöverskridande verksamhet och partnerskap med samhällsaktörer. 

Swemarcs målsättning är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. I marina miljöer finns en stor potential för ökad matproduktion genom de så kallade ”blå fånggrödorna”. Det är djur och alger från de lägre nivåerna i näringsväven som inte behöver tillföras foder för att växa utan tar upp den näring de behöver direkt ur vattnet. De utgör därmed en mycket resurseffektiv produktion. 

För att utveckla ett hållbart marint vattenbruk studerar vi inte bara biologisk och teknisk utveckling, utan även ekonomi, juridik och samhälleliga aspekter är nödvändiga. Det är viktigt att öka allmänhetens förståelse för hållbart vattenbruk och hälsoeffekter av att äta ”sjömat”. Inom Swemarc har vi därför samlat ledande forskargrupper inom samhällsekonomi, juridik, oceanografi, biologi och design.