Göteborgs universitet

Tvärvetenskapliga program

Centrum för hav och samhälle organiserar det tvååriga masterprogrammet Hav och samhälle och är även delaktiga i Swemarcs masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser.

Hav och samhälle, masterprogram

Masterprogrammet Hav och samhälle är ett nav där studenter, lärare, forskare och yrkesverksamma från olika vetenskapsgrenar samlas för att lära, utbyta och skapa ny kunskap om ett hållbart nyttjande av havet och dess resurser.

Navigate to video: Master in Sea and Society - For sustainable Oceans
Video (2.16)
Master in Sea and Society - For sustainable Oceans

Hållbar produktion och marina bioresurser

Det nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser behandlar skapandet av en hållbar ”blå”, marin, tillväxt från såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig och designmässig aspekt.

Navigate to video: Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser
Video (03:50)
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser