Göteborgs universitet

Personal

Centrum för hav och samhälle består av ett antal samordnare och kommunikatörer med bred kompetens inom havsområdet. Föreståndare är Per Knutsson, lektor i humanekologi och Marina Panova, docent i evolutionär genetik.

Föreståndare

Per Knutsson (föreståndare)

Marina Panova (vice föreståndare)

Projektkoordinatorer

Malin Rosengren (projektkoordinator)

Grazzia Matamoros (projektkoordinator och utbildningsansvarig Ocean Blues samt masterprogrammet Hav och samhälle)

Johanna Sjöholm (projektkoordinator)

Mats Lindegarth (samordnare Havsmiljöinstitutet)

Susanne Lindegarth (samordnare Maritima klustret)

Kristina Sundell (samordnare SWEMARC)

Per Moksnes (programansvarig masterprogrammet Hav och samhälle)

Miljöanalytiker

Per Moksnes (miljöanalytiker Havsmiljöinstitutet)

Louise Eriander (miljöanalytiker Havsmiljöinstitutet)

Jonathan Havenhand (miljöanalytiker Havsmiljöinstitutet)

Projektledare

Anders Blomberg (marin bioteknik, Maritima klustret)

Maria Bodin (Scary Seafood, Marint gränsforum Skagerrak)

Eva Maria Jernsand (Ett hållbart båtliv, Biosfärområde Bohuslän)

Andreas Skriver Hansen (Biosfärområde Bohuslän)

Linus Brunnström (Maritim Utveckling i Bohuslän)

Johanna Sjöholm (Miljömärkning marinor)

 

Kommunikatörer

Karl-Johan Nylén (Institutionen för marina vetenskaper, redaktör för gu.se/havet)

Annika Wall (Institutionen för marina vetenskaper)

Per Adolfsson (Havet.nu, Havsutsikt, Livet i havet)

Susan Gotensparre (Swemarc)

Malin Vive (Maritima klustret i Västsverige, Havsmiljöinstitutet)