Göteborgs universitet

Personal

Centrum för hav och samhälle består av ett antal samordnare och kommunikatörer med bred kompetens inom havsområdet. Föreståndare är Per Knutsson, lektor i humanekologi och Marina Panova, docent i evolutionär genetik.

Föreståndare

Per Knutsson 
Föreståndare

Marina Panova 
Vice föreståndare

Projektkoordinatorer

Malin Rosengren 
Projektkoordinator

Matilda Hultman (Vikarie)
Projektkoordinator och utbildningsansvarig Ocean Blues samt masterprogrammet Hav och samhälle

Grazzia Matamoros (Tjänstledig)
Projektkoordinator och utbildningsansvarig Ocean Blues samt masterprogrammet Hav och samhälle

Lena Gipperth
Projektkoordinator

Mats Lindegarth
Samordnare Havsmiljöinstitutet

Susanne Lindegarth 
Samordnare 

Maria Bodin
Projektsamordnare, marina kolonilotter

Kristina Snuttan Sundell 
Verksamhetsledare Swemarc

Miljöanalytiker

Per Moksnes 
Miljöanalytiker Havsmiljöinstitutet, programansvarig masterprogrammet Hav och samhälle

Louise Eriander 
Miljöanalytiker Havsmiljöinstitutet

Kommunikatörer

Karl-Johan Nylén 
Institutionen för marina vetenskaper, redaktör för gu.se/havet

Per Adolfsson 
Havet.nu, Havsutsikt, Livet i havet

Susan Gotensparre 
Swemarc

Simon Ungman
Redaktör för medlemsbrev, kommunikatör på Kristineberg Center