Länkstig

Jan Canbäck Ljungberg

Vicedekan

IT-fakultetens
kansli
Besöksadress
Lindholmsplatsen 1
41296 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Professor

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Besöksadress
Lindholmen Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Rumsnummer
478 ROM
Postadress
41296 Göteborg

Om Jan Canbäck Ljungberg

Jan Ljungberg är professor i informatik och forskar bl.a om plattformsekonomi, delningsekonomi, och artificiell intelligens. Forskningen kretsar främst kring möjligheter och utmaningar kopplade till digitaliseringen av samhället.

Han har tidigare forskat om organisering, kultur och arbete inom öppen källkod, öppen innovation och andra öppna praktiker som möjliggörs av digitaliseringen. Gemensamt för flera av hans forskningsprojekt är att de rör sig kring nya framväxande innovationsfenomen.

Jan är projektledare för forskningsprojektet "The Rise of the Platform Economy" (Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse), och ansvarar för den internationella masterkursen "Innovation and entrepreneurship in the digital society".

Google scholar

Researchgate