Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för hav och samhälle bildades 2015 i syfte att samla och synliggöra all den havsrelaterade verksamhet som bedrivs vid Göteborgs universitet. Värdinstitution för Hav och samhälle är institutionen för marina vetenskaper.

Centrum för hav och samhälle har i uppdrag att:

• Initiera, stimulera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina/maritima området.
• Skapa en tydlig ingång till universitetets marina och maritima verksamhet och öka dess synlighet.
• Ansvara för samverkan, dels med Chalmers maritima verksamhet, dels med Västra Götalandsregionen och andra organisationer inom ramen för det Maritima klustret.
•Verka för större nyttjande av den marina infrastrukturen för relevant forskning och utbildning.
• Arbeta inom Havsmiljöinstitutet.

Välkommen till Bioteket!

I den tidigare bibliotekslokalen i Botanhuset ligger mötesplatsen Bioteket, ett för Göteborgs universitet unikt kontor med flexibla arbetsplatser.