Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för hav och samhälle bildades 2015 i syfte att samla och synliggöra all den havsrelaterade verksamhet som bedrivs vid Göteborgs universitet. Värdinstitution för Hav och samhälle är institutionen för marina vetenskaper.

Vårt uppdrag 2022-2024

• Utgöra universitetets marina samverkanspart på regional, nationell och internationell nivå; och därigenom öka universitetets kompetens och kapacitet för strategisk samverkan.
• Initiera och koordinera strategiskt viktiga transdisciplinära forskningssatsningar inom området.
• Utgöra ett nav för universitetsegna och externa verksamheter.
• Stödja fakulteter och institutioner som vill utveckla sin marina profil och marin transdisciplinär verksamhet.

Foto: Nina Romanus

Välkommen till Bioteket!

Centrum för hav och samhälles huvudkontor ligger i Bioteket. Det är både en mötesplats och ett öppet kontor med flexibla arbetsplatser, alldeles intill Göteborgs botaniska trädgård.