Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bettina Schulz Paulsson

Forskare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Bettina Schulz Paulsson

Dr. Bettina Schulz Paulsson, Marie Curie-forskare

Min forskning handlar i huvudsak om Neolitikum och jag är särskilt intresserad av vetenskaplig datering, megaliter, hällristningsforskning och arkeologisk teori.

Jag tog min masters i förhistorisk arkeologi/amerikansk antropologi år 2005 vid Humboldt/Freie Universität i Berlin, Tyskland. År 2013 disputerade jag vid Christian-Albrechts Universität i Kiel. Min doktorsavhandling Time and Stone: the emergence of megaliths and megalithic societies fokuserar på datering av megaliter i Europa och bygger på 2 400 radiokoldateringar olika tidsåldrar.

Som specialist i Bayesian statistik och C-14 dateringar är jag involverad i flera nationella och internationella projekt inom kontraktsarkeologi och internationella forskningsprojekt, till exempel det fransk-spansk-portugisiska samarbetet ”Variscite in Neolithic Europe” och PCR-projektet "Nécropoles Préhistoriques et Protohistoriques de Passy (Yonne).

Nyligen påbörjade jag en tjänst på Institutionen för historiska studier som Marie Sklodowska-Curie Research Fellow, finansierad av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Mitt nuvarande projekt (Symbol and stone) är en jämförandestudie av megalitisk konst i Europa. Mitt syfte är att analysera och förklara hur interkulturellt utbyte mellan förhistoriska samhällen (4500-2500 cal f.Kr) formade megalitisk konst och teoretisera och tolka betydelsen och funktionen av dessa bilder.