Länkstig

Bettina Schulz Paulsson

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Bettina Schulz Paulsson

Bettina Schulz Paulsson, PhD, forskare, projektledare för ”ERC Starting Grant” projektet NEOSEA.

Bettina Schulz Paulsson är en docent i arkeologi från Schweiz med forskningsfokus på stenåldern. Hon är särskilt intresserad av vetenskapliga metoder och dateringar, megaliter, sjöfart under stenålder, stenålders hällristnings- och hällmålningskonst, vetenskapsteori och sydamerikansk antropologi.

Utbildad i Berlin, Tyskland, fortsatte hon på ”Human Development in Lanscapes Graduate School” vid fakulteten för matematik och naturvetenskap, Christian Albrechts-Universität i Kiel, där hon disputerade 2015 i förhistorisk arkeologi. 2016 tilldelades hon ett ”Marie Sklodowska-Curie forskningsstipendium” vid institutionen för arkeologi och historiska studier Göteborgs universitet, med ett projekt om europeisk megalitisk konst.

Sedan 2018 är hon anställd som forskare och lektor vid institutionen för arkeologi och historiska studier. Som specialist på Bayesian modellering och statistisk dataanalys medverkar Schulz Paulsson i flera nationella och internationella projekt både inom uppdragsarkeologi och forskningsarkeologi.

Under 2020 fick hon en ”ERC Starting Grant” finansierad av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det femåriga forskningsprojektet NEOSEA – Neolithic Seafaring and Maritime Technologies Shaped a New World of Megalithic Societies (4500-2500 cal BC) ska bland annat undersöka den samtidiga uppkomsten av monumental stenarkitektur och uppkomsten av sjöfart inom jägar-samlare samhällen i Bretagne, samt avslöja krafterna bakom expansionen genom en modell för den sociala och ekonomiska organisationen av megalitiska sjöfartssamhällen.

“Funded by the European Union (ERC, NEOSEA, 949424). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”.