Göteborgs universitet
Bild
Akvarell med Ocean Blues tema.
Foto: Ida Wendt
Länkstig

Ocean Blues – från ångest till action

Våra hav är sårbara. Vår ohållbara konsumtion, den globala uppvärmningen, utsläppen av näringsämnen och gifter leder till att korallrev dör, arter utrotas och att havet dagligen fylls med mer plast.

Men det går att vända trenden! Historien lär oss att människan som kollektiv kan förändras och resa sig ur tillsynes hopplösa situationer, diktaturer har vänts till demokratier, världskrig till världsfred. Vår tids globala utmaning kan lösas genom forskningsframsteg, ambitiösa internationella avtal och personligt och kollektivt engagemang.
I projektet Ocean Blues – från ångest till action möts gymnasieelever och forskare och anställda vid Göteborgs universitet för att diskutera hoten mot havsmiljön och hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid och förvandla oron för miljöförändringarna till handling.

Om oss

Ocean Blues är ett kommunikationsprojekt som koordineras av Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet. Det är ett tvärvetenskapligt projekt där personer med olika bakgrund och kunskapsområden möts. I projektet ingår havsforskare med en bakgrund i ekotoxikologi, biologi, fotografi, pedagogik, kollektiv handlande och juridik. Det finns även ett antal externa organisationer som bidrar och är knutna till projektet.

Ocean blues finansieras av medel från forskningsrådet Formas. Projektet sträcker sig mellan 2020 och 2022. Om du vill samverka med projektet eller har andra frågor ta kontakt med Malin Rosengren, projektledare eller Grazzia Matamoros, utbildningsansvarig.

Våra samarbetsparter

Samarbetsparter vid Göteborgs universitet:

Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning – FRAM
Centrum för studier av kollektivt handlande vid Göteborgs universitet – CeCAR
Göteborgs globala biodiversitetscenter – GGBC
Havsmiljöinstitutet
HDK-Valand

Medverkande forskare

Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi
Sam Dupont, lektor i universitetslektor i marinekofysiologi
Åsa Arrheniius, prefekt för Institutionen för biologi och miljövetenskap
Tyrone Martinsson, professor i fotografi
Lena Gipperth, professor i miljörätt
Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi

Externa samarbetsparter:

Sjöfartsmuseet akvariet Göteborg 
Safari Sverige – Miljöjägarna
Supermiljöbloggen
Västkuststiftelsen
Klimataktion

Ocean Blues finansieras av