Göteborgs universitet
Länkstig

Stöd till samordning av forskningsansökningar

Forskare vid Göteborgs universitet som arbetar med tvär- och transdisciplinära ansökningar inom ett tema inom Centrum för hav och samhälles arbetsområde kan ansöka om att få praktiskt och ekonomiskt stöd från centrumet med upp till 50 000 kr.

Så här ansöker du

För att få ekonomiskt stöd måste forskare från minst två fakulteter vid Göteborgs universitet vara involverade i ansökan. Vidare ska temat för ansökan falla inom Hav och samhälles arbetsområde och den ansökande forskaren måste vara medlem i centrumet.

Ladda ner och fyll i ansökningsformuläret på engelska. Ansökan om stöd kan när som helst skickas in till  info@havochsamhalle.gu.se