Göteborgs universitet
Länkstig

Stöd till samordning av forskningsansökningar

Om forskare vid minst två olika fakulteter vill samverka kring en forskningsansökan erbjuder Hav och samhälle ersättning för täckande av lön (inklusive OH-kostnader). Om båda fakulteterna som är involverade tillhör Göteborgs universitet kan man erhålla max 50 000 kr.

Ansökan skall göras på engelska och innehålla följande:

  • Applicant/Coordinating researcher: (Name, Faculty, personal number, e-mail)

  • Participants (Name, Faculty, University, e-mail)

  • Brief outline of the research topic, including description of the transdisciplinary dimension

  • Applied funding from Sea and Society for coordination (SEK)

  • Applied funding also from other sources (SEK) - if applicable

  • Target funding agency and estimate of the grant size (SEK)

  • Date of submission of the application

 

Ansökan skickas löpande till info@havochsamhalle.gu.se