Länkstig

Tyrone Martinsson

Professor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
41138 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Tyrone Martinsson

Tyrone Martinsson forskar kring fotografins historia och samtid i relation till miljö och landskap (environmental photography). Han intresserar sig särskilt för hur fotografiska bilder kan användas kring det som rör människan i relation till natur och miljö - och hur vår syn på natur och landskap förändras över tid. Forskningens utgångspunkt är visuella tekniker och praktiker och visuell kommunikation i relation till miljö och klimatfrågor och människans relation till naturen. Under de senaste åren har Tyrone Martinsson bedrivit forskning om Arktis och refotografiska metoder för tvärvetenskapliga studier som rör klimat, miljö och historiebeskrivningar av det polara landskapet.

Tyrone Martinsson disputerade med avhandlingen Photographic Archaeology and Nils Strindberg’s Photographs from the Andrée Polar Expedition 1896-1897 vid University of Westminster i London 2003. Avhandlingen har sin utgångspunkt i fotografier som dokument och konstnärliga representationer, och synliggör hur fotoarkiv och samlingar kan levandegöras.

Tyrone Martinsson medverkar i följande kurser:

FOA127 Theory of Photography

FOA141 Master Thesis in Photography I

IL1108 Estetikens idéhistoria

MAR461 Relationen hav - samhälle; historiska perspektiv, dagens situation och framtidens utmaningar