Länkstig

Staffan Nilsson

Universitetslektor

Avdelningen för
Laboratoriemedicin
Telefon
Besöksadress
Gula stråket 8
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Staffan Nilsson

Staffan Nilssons forskningsområde är genetisk epidemiologi.

Se även http://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/staffan-nilsson.aspx