Länkstig

Kjell Torén

Seniorforskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Postadress
Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 414
40530 Göteborg