Länkstig

Hanna Augustin

Universitetslektor

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Besöksadress
Medicinaregatan 13, plan 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Hanna Augustin

Hanna Augustin är docent i klinisk nutrition och lektor vid Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, med forskningsfokus kring nutritionens roll för hälsa hos mamma och barn under graviditet och amning.

Hanna Augustin är nutritionist och disputerade 2004 vid den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Under sin post doktor-period var Hanna Augustin vid Karolinska Institutet (2005) och MRC Human Nutrition Research i Cambridge, England (2006-2007). Sedan 2008 forskar och undervisar Hanna Augustin vid Institutionen för medicin.

Forskning

Fokus för Hanna Augustins forskning är att studera sambanden mellan mammans nutritionsstatus och fysiologiska förändringar under graviditet och amning, samt risk för graviditetskomplikationer och barnets hälsa.

Under amningen har Hanna Augustin och hennes forskargrupp visat att bentätheten minskar hos mamman, men att återhämtning sker efter avslutad amning även om den är något fördröjd i det trabekulära benet jämfört med det kompakta kortikala benet. Under graviditet har drygt 2000 kvinnor följts prospektivt inom GraviD-kohorten för att undersöka rollen för D-vitaminstatus specifikt och nutritionsstatus generellt är relaterat till graviditetskomplikationer som hypertension och havandeskapsförgiftning, samt för barnets tillväxt. Nu pågår bland annat uppföljning av barnen som föddes inom den populationsbaserade GraviD-kohorten. Dessutom pågår ett samarbete med den norska mor/barn-kohorten MoBa där drygt 80 000 kvinnor ingår.  

Medarbetare inom forskningsprojekt

Nuvarande doktorand: Anna Amberntsson

Tidigare doktorander: Linnea Bärebring - Länk till avhandling i GUPEA Petra Brembeck - Länk till avhandling i GUPEA 

Mer information

Hanna Augustin ansvarar för de obligatoriska forskarutbildningskurserna:

  • Introduction to research (8 hp), Half time seminar (5 hp)
  • PhD proficiency course (2 hp)  

Hon ansvarar dessutom för termin 3 på dietistprogrammet och det självständiga arbetet i klinisk nutrition på avancerad nivå.

Hanna Augustin är ledamot i Forskarutbildningsutskottet på Institutionen för medicin för kvalitetssäkring av forskarutbildningen.