Länkstig

Hanna Augustin

Universitetslektor

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Besöksadress
Medicinaregatan 13, plan 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Hanna Augustin

Hanna Augustin är docent i klinisk nutrition och lektor vid Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition. Hon är nutritionist i grunden och disputerade 2004 vid den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Under åren 2005-2008 var hon post-doc vid Karolinska Institutet (2005), Medical research council Human Nutrition Research i Cambridge, England (2006-2007), samt vid Göteborgs universitet (2008). Sedan 2008 forskar och undervisar hon vid Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition.

Forskning

Fokuset för forskningen är att studera sambanden mellan mammans nutritionsstatus och fysiologiska förändringar under graviditet och amning, samt risk för graviditetskomplikationer och barnets hälsa. Dessa samband undersöks både genom observationsstudier och med intervention. Under senare år har forskningen även omfattat strategier för tillräckligt D-vitaminintag med tanke på både hälsa och klimat. Nedan listas pågående forskningsprojekt.

Forskningsprojekt:

D-vitaminintag – strategier för hållbar hälsa och klimat

GraviD - En prospektiv populationsbaserad gravid-kohort i sydvästra Sverige

GraviD-child - Uppföljning av barnen födda inom GraviD-studien

PREDIN - Graviditet och D-vitamintillskott - en randomiserad kontrollerad studie

BUGA – Benmetabolism under graviditet och amning

Undervisning

Hanna Augustin är lektor och undervisar främst på Dietistprogrammet, om den friska människans näringsbehov under livscykeln. Hon är kursansvarig för det självständiga arbetet i klinisk nutrition på avancerad nivå (MED730). Fram till 2022, var hon ansvarig för de obligatoriska doktorandkurserna vid Sahlgrenska akademin.

På forskarutbildningsnivå har Hanna Augustin följande uppdrag:

- studierektor för doktoranderna vid Institutionen för medicin.

- ordförande för forskarutbildningsutskottet på Institutionen för medicin

- ledamot i forskarutbildningsrådet på Sahlgrenska akademin.

Huvudhandledare för doktoranderna:

Mathilda Forsby | Göteborgs universitet (gu.se)

André Hesselink | Göteborgs universitet (gu.se)

Maja Sandberg | Göteborgs universitet (gu.se)

Bihandledare för doktoranderna:

Aisha Almulla | Göteborgs universitet (gu.se)

Disputerade doktorander:

Anna Amberntsson - Vitamin D during pregnancy in relation to childhood growth, overweight and obesity

Linnea Bärebring - Longitudinal Vitamin D Status During Pregnancy in a Swedish Cohort: The GraviD Study

Petra Brembeck - Vitamin D status and skeletal changes during reproduction- A longitudinal study from late pregnancy through lactation