Länkstig

Jovanna Dahlgren

Prefekt

Institutionen för kliniska
vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 3, plan 5
41390 Göteborg
Postadress
Box 426
40530 Göteborg

Om Jovanna Dahlgren

Jag är prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper och är anknuten till ämnesområdet pediatrik och sedan 2014 professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt, på en så kallad kombinationstjänst med 30 % klinik som inbegriper endokrinologi & obesitasverksamhet vid Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus (DSBUS). Är även enhetschef vid Centrum för pediatrisk tillväxtforskning GPGRC och föreståndare för det Nationella tillväxthormonregistret, ett kvalitetsregister kring tillväxthormonbehandling för barn.

Forskningsområde - huvudsakligen inom barnfetma och det metabola syndromet. Tillsammans med ett team forskare driver jag en befolkningsstudie i Halland, som omfattar knappt 3000 nyfödda barn som följs från födelsen upp till vuxen ålder. Barnen är idag i tidig skolålder. Prover har tagits på bröstmjölk, navelsträngsblod, mun- och tarmflora och hoppas ge nya svar om tidiga bakomliggande faktorerna kring övervikt och fetma hos barn. Vi har bland annat sett att barn som fötts med kejsarsnitt utvecklar en mindre gynnsam bakterieflora samt att de oftare drabbas av karies. Detta går vi nu vidare med och studerar mekanismerna bakom till exempel antibiotika-behandling inför kejsarsnittet och hur detta påverkar barnet. Vår hypotes är att man kan påverka tarmfloran med kosten och att fönstret eller den sk. tidsmarginalen för långtidspåverkan är under första levnadsåret.

Andra bakomliggande mekanismer vi studerar, när det gäller barnfetma, är om det finns någon samsjuklighet med ADHD och autism. Här har vi flera regionala pågående studier för att se om det finns ett samband med genetik och störning av det hypothalamiska aptitcentrat.

Vi studerar också hur tidigt överviktiga och obesa barn utvecklar de första tecknen på nedsatt insulinkänslighet. Även genetik och andra komponenter studeras för att se om eller hur det metabola syndromet påverkar det viscerala fett som omger de inre organen.

Ett annat fält jag fördjupat mig i är optimerad tillväxthormonbehandling på individbasis hos barn. Jag är även engagerad i hormonbalansen hos barn med ovanliga diagnoser och föreläser på Ågrenskas kompetenscentrum i samband med deras familjevistelser. Är med anledning av detta också resursperson för vissa diagnoser i Socialstyrelsens kunskapsdatabas kring ovanliga diagnoser.

Forskningsprojekt 2016-17 • The role of endocrine mechanisms in the growing child/ Obesity • Childhood obesity • Metabola syndromet hos barn - identifiering av riskfaktorer och implementering av preventivt program • Tillväxtstudien: riskfaktorer för barnfetma • MR-buk hos prematurfödda barn • The gut microbiome as a novel target to treat childhood obesity • Early milk & microbiota to stimulate later immunity (NEOMUNE)

Seniora medarbetare i projekten Josefine Roswall, Ralph Decker, Stefan Bergman, Gerd Almqvist-Tangen, Fredrik Bäckhed, Per Torp Sangild, Karsten Kristiansen, Svante Twetman, Elisabet Wentz, Marita Andersson-Grönlund, Joel Kullberg, Staffan Mårild, Eira Stokland.

Nationell och internationell samverkan Som strateg och visionär med stort intresse för samverkan, har jag varit initiativtagare till nätverk och centrumbildningar mellan olika institutioner på GU och mellan olika universitet t.ex. Köpenhamn/Göteborg i NEOMUNE-projektet och Uppsala/Göteborg i metabola MR-projekt. Tack vare gott samarbetet med universitetslektor Elisabet Wentz på Gillberg Centrat har ett vidare samarbete etablerats med gästprofessor Nouchine Hadjikhani vid Harvard University. Har också bidragit till att ett regionalt centrum för obesitas barn/vuxen etablerats på SU samt ett kliniskt centra för sällsynta diagnoser etablerats vid DSBUS.

Finansiärer ALF, FoU Västra Götalandregionen, Svenska Läkarsällskapet, Sven Jerring, Barnhusfonden, Frimurarna, Lundbergstiftelsen, Knut & Alice Wallenberg, Danska samt Svenska Vetenskapsrådet.

Avhandlingar tidigare:

 • Dr Deborah Osio (licentiatexamen 2009) – Growth hormone treatment in Noonan syndrome.
 • Dr Ralph Decker (doktorsavhandling 2012) – Metabolic responsiveness to growth hormone in children
 • Dr Josefine Roswall (doktorsavhandling 2014) –Childhood overweight and obesity – identifying early risk factors
 • Sjuksköterska Ann-Katrine Karlsson (licentiatexamen 2014) - Body composition and adipose tissue distribution in pre-school children

pågående:

 • Dr Kerstin Allvin – ”Steroidhormoner & IGF-1 hos barn födda med intrauterin tillväxthämning”
 • Tandläkare Katarina Bougstedt – ”Faktorer som påverkar den orala biofilmens sammansättning och relation till karies hos små barn”
 • Dr Emma Kjellberg - ”Barnfetma och metabola syndromet hos förskolebarn”
 • Dr Karin Fast – ” Fetma och neuropsykiatri hos halländska barn”

I media mm (ett urval)

Akademiliv - ”Vänder och vrider på fetma hos barn” Barn med fetma drabbas i allt högre grad av både diabetes typ 2 och av högt blodtryck, det konstaterar Jovanna Dahlgren som leder Centrum för tillväxtforskning. Nyligen utnämndes hon till professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt.

Akademiliv - "Ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom"(en av initiativtagarna). I slutet av året kommer Gothia Forum tillsammans med Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus öppna upp en ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom. Detta ska på sikt leda till mer klinisk forskning samt nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar.

Cell Host&Microbe - "Studien om tarmflorans tidiga utveckling" ( The infant gut microbiome: New studies on its origins and how it's knocked out of balance ) blev en av 2015-års mest spridda nyhet. Fredrik Bäckhed och jag publicerade i maj 2015 en artikel i tidskriften Cell Host&Microbe som visade att tarmflorans sammansättning och utveckling påverkas både av sättet vi föds på och av huruvida vi ammas. Artikeln fick stor internationell spridning via nyhetsportalen Eurekalert (AAAS portal i USA för vetenskapliga nyheter). Läs mer om studien även i AkademiLiv

Wallenber.com - "Tarmens bakterieflora – nyckeln till förståelse och behandling av barnfetma?" (medsökande). Tillsammans med Fredrik Bäckhed och hans forskargrupp undersöker vi en hypotes om att det finns en skillnad i tarmfloran hos smala och feta barn. Om vi lyckas identifiera bakterier som skyddar smala att utveckla fetma så skulle det också vara möjligt att utveckla probiotika som hindrar utveckling av barnfetma.

MedwireNewsFocus- Intervju om – "The decade of clinical experience using prediction models to optimise growth hormone treatment in prepubertal children".

GöteborgsPosten - "Idrott 60 minuter varje dag" - 60 minuter idrott i veckan är oacceptabelt. Det ska vara 60 minuter om dagen, säger Jovanna Dahlgren, barnfetmaexpert vid Drottnings Silvias barnsjukhus.

I Life Science Sweden - "Fler kliniska prövningar på barn". Mer klinisk forskning och nya behandlingar för barn och ungdomar. Det är några av målen med det nya forskningscentrum som under hösten öppnar vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Debattartikel i DN (BORIS styrgrupp) - ”Sjukhus stänger dörren för barn med fetma”. Bara en bråkdel av alla barn med fetma får hjälp i vården – och flera sjukhus stänger dörren helt. Det tyder på allvarlig brist på empati med en utsatt patientgrupp som dessutom behöver få insatser i tidig ålder. Det är dags för en ordentlig satsning mot barnfetma i hela Sverige, skriver läkare och forskare. DN-debatt Böcker

 • Dahlgren J & Westphal O. Noonan syndrome. Utgiven av Novo Nordisk, 2004.
 • Chaplin J, Dahlgren J, Kriström B, Albertsson-Wikland K. Psychological Importance to the Child of Growth Hormone Replacement. The Somatotrophic Axis in Brain Function. In: F N, editor. Science & Technology: Life Sciences. Elsevier; p. 249-66, 2006.
 • Dahlgren J. Born small for gestational age (SGA). Utgiven av Pfizer, 2008.
 • Dahlgren J. Management of Short Stature in Small-for-Gestational-Age Children. In: Kiess W, Hokken-Koelega A, eds. Small for Gestational Age Causes and Consequences. Basel: Pediatr Adolesc Med, Karger 2009:116-26.
 • Dahlgren J. Obesitas. Kapitel 20. In: Gustafsson J, Moell C, eds. Lärobok i Pediatrik, Liber 2011 och ny upplaga 2016.

Övrigt

 • Styrelsemedlem i Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes 2003-2005
 • Kassör i Barnendokrinsällskapet 2004-2006
 • Ordförande i Barnendokrinsällskapet 2006-2010
 • Ledamot i Clinical Practice Committee, European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE) -pågående