Länkstig

Per Karlsson

Professor/överläkare

Avd för
onkologi
Telefon
Besöksadress
Blå stråket 2 su/jubileusklin
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Per Karlsson

Per Karlsson är professor i Onkologi och kombinationsanställd som professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vidare är Per Karlsson universitetssjukhusöverläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningsmässigt och kliniskt är mitt specialområde behandling av bröstcancer. Jag har genom åren drivit många kliniska och translationella studier inom bröstcancerområdet. Bl.a. var jag med och utvecklade de nationella target- och tekniska riktlinjerna för strålbehandling av bröstcancer. Har publicerat många arbeten från våra svenska randomiserade studier där patienter med bröstcancer som opererats med bröstbevarande kirurgi randomiserats till strålbehandling eller inte. Jag har i samarbete med den Internationella bröstcancerstudiegruppen (IBCSG) också varit svensk PI för de stora randomiserade studierna SOFT, TEXT och SOLE, där patienter med hormonreceptorpositiv bröstcancer randomiserats till olika endokrina behandlingsalternativ. Har också startat kvalitetsregister med uppföljning av BRCA-bärare inom Västsverige. Har sedan 2009 deltagit i den grupp som var annat år fastställer de internationella riktlinjerna för behandling av tidig bröstcancer, de s.k. St Gallen consensus riktlinjerna.

Några pågående forskningsprojekt

Utveckling av tumör och stromala genprofiler och biomarkörer som identifierar vilka bröstcancerpatienter som behöver strålbehandlas eller inte.

Ur vår randomiserade strålbehandlingsstudie där 1178 patienter med bröstcancer och som opererats med bröstbevarande kirurgi randomiserades till strålbehandling eller inte har vi extraherat RNA ur tumörerna och analyserat mRNA expressionen. Vi har kunnat identifiera en genomisk profil för strålresistens. Vidare har vi genom att studera det stromala området runt tumören kunnat se att tumörens lokala immunrespons, bl.a. mätt med antal tumör infiltrerande lymfocyter påverkar lokalrecidivrisk och strålbehandlingseffekt. Vi arbetar nu med att ta fram en genprofil/biomarkör som identifierar grupper av patienter där strålbehandling kan avstås(treatment omission profile) och vi forskar för att förstå den lokala immunologiska responsens betydelse för stråleffekten och hur den kan moduleras för bästa behandlingsresultat.

Studier av genprofiler/biomarkörer som identifierar patienter som är känsliga för strålinduktion.

Vi har karaktäriserat en kohort med barn som för länge sedan fick låga doser joniserande strålbehandling för godartade cutana hemangiom. Vi studerar nu vad som karakteriserar ökad känslighet för cancerinduktion av bröstcancer.

Uppföljning av BRCA-bärare.

Sedan slutet på 90-talet finns en Cancergenetisk mottagning som identifierat ett stort antal BRCA-bärare. Vi initierade tidigt ett kvalitetsregister och uppföljning av långtidsutfall pågår.

Medarbetare i projekten

Erik Holmberg, Axel Stenmark-Tullberg, Dan Lundstedt, Anna Öfverholm, Elisabeth Werner-Rönnerman, Khalil Helou, Toshima Parris, Anikó Kovacs, Fredrik Wärnberg, Mats Perman, Zakaria Einbeigi m.fl.

Nationella och Internationella samarbeten

  • Mårten Fernö, Per Malmström, Emma Niméus, Fredrika Killander, Inst för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet
  • Lori Pierce, Correy Speers och Laura Chang, Ann Arbor, University of Michigan
  • Martin Sjöström, University of California San Franscisco
  • International breast cancer study group(IBCSG), Bern, Milano, Boston Harvard.

Finansiärer av projekten

  • Cancerfonden
  • Vetenskapsrådet
  • LUA-ALF Göteborg
  • Jubileumsklinikens cancerfond
  • Strålsäkerhetsmyndigheten

Utvalda publikationer

Development and Validation of a Genomic Profile for the Omission of Local Adjuvant Radiation in Breast Cancer. Sjöström M, Fyles A, Liu FF, McCready D, Shi W, Rey-McIntyre K, Chang SL, Feng FY, Speers CW, Pierce LJ, Holmberg E, Fernö M, Malmström P, Karlsson P. J Clin Oncol (IF 44.5). 2023 Jan 4:JCO2200655. doi: 10.1200/JCO.22.00655. Online ahead of print.PMID: 36599119

Immune Infiltrate in the Primary Tumor Predicts Effect of Adjuvant Radiotherapy in Breast Cancer; Results from the Randomized SweBCG91RT Trial. Stenmark Tullberg A, Puttonen HAJ, Sjöström M, Holmberg E, Chang SL, Feng FY, Speers C, Pierce LJ, Lundstedt D, Killander F, Niméus E, Kovács A, Karlsson P. Clin Cancer Res. (IF 13.8) 2021 Feb 1;27(3):749-758. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-20-3299. Epub 2020 Nov 4.PMID: 33148672

Comprehensive Transcriptomic Profiling Identifies Breast Cancer Patients Who May Be Spared Adjuvant Systemic Therapy. Sjöström M, Chang SL, Fishbane N, Davicioni E, Hartman L, Holmberg E, Feng FY, Speers CW, Pierce LJ, Malmström P, Fernö M, Karlsson P. Clin Cancer Res. 2020 (IF 10,1) Jan 1;26(1):171-182. doi: 10.1158/1078-0432. CCR-19-1038. PMID: 31558478

Clinicogenomic Radiotherapy Classifier Predicting the Need for Intensified Locoregional Treatment After Breast-Conserving Surgery for Early-Stage Breast Cancer. Sjöström M, Chang SL, Fishbane N, Davicioni E, Zhao SG, Hartman L, Holmberg E, Feng FY, Speers CW, Pierce LJ, Malmström P, Fernö M, Karlsson P. J Clin Oncol. 2019 (IF 32,9) Dec 10;37(35):3340-3349. doi: 10.1200/JCO.19.00761. PMID: 31618132

Effect of Radiotherapy After Breast-Conserving Surgery Depending on the Presence of Tumor-Infiltrating Lymphocytes: A Long-Term Follow-Up of the SweBCG91RT Randomized Trial. Kovács A, Stenmark Tullberg A, Werner Rönnerman E, Holmberg E, Hartman L, Sjöström M, Lundstedt D, Malmström P, Fernö M, Karlsson P. J Clin Oncol. 2019 (IF 32.9) May 10;37(14):1179-1187. doi: 10.1200/JCO.18.02157. PMID: 30939091

Extended adjuvant intermittent letrozole versus continuous letrozole in postmenopausal women with breast cancer (SOLE): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Colleoni M, Luo W, Karlsson P, Chirgwin J, Aebi S, Jerusalem G, Neven P, Hitre E, Graas MP, Simoncini E, Kamby C, Thompson A, Loibl S, Gavilá J, Kuroi K, Marth C, Müller B, O'Reilly S, Di Lauro V, Gombos A, Ruhstaller T, Burstein H, Ribi K, Bernhard J, Viale G, Maibach R, Rabaglio-Poretti M, Gelber RD, Coates AS, Di Leo A, Regan MM, Goldhirsch A; SOLE Investigators.Lancet Oncol. (IF 35.3) 2018 Jan;19(1):127-138. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30715-5. PMID: 29158011 Clinical Trial.