Länkstig

Alexandra Abramsson

Forskare

Sektionen för psykiatri och neurokemi
Besöksadress
Bruna stråket 16
41345 Göteborg
Rumsnummer
Klinisk kemi plan 01
Postadress
Bruna stråket 16
41345 Göteborg

Om Alexandra Abramsson

Min forskning fokuserar på att förstå funktionen hos proteinerna i APP (amyloid precursor protein) familjen.I detta syfte använder jag mig av zebrafisk och in vitro cell modeller för att studera molekylära och cellulära aspekter associerade med APP. Jag är intresserad av att undersöka APP's roll i olika typer av cilier, migration och guidning av neuronala celler och hur detta kan bidra till att forma zebrafiskens sensoriska uppfattning om omgivningen och deras beteende.