Länkstig

Maria Bokarewa

Professor/överläkare

Avd för reumatologi och inflammationsforskning
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A, plan 1
41346 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Maria Bokarewa

Professor/ Överläkare vid Reumatologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Maria Bokarewa (född 1963) är läkare och reumatolog vid Reumatologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon disputerade vid Institutet för Reumatologi i Moskva år 1991 och även vid Karolinska Institutet i Stockholm år 1995. Sedan 1998 arbetar Maria vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid institutionen för medicin.

Forskning

Kronisk ledgångsreumatism, reumatoid artrit, är en vanligt förekommande och handikappande sjukdom som har central plats i min forskning. Tillsammans med min forskargrupp studerar jag molekylära mekanismer som är gemensamma vid artrit och cancer. Vi har visat att så kallade onkoproteiner är kopplade till intracellulära processer som sker i den inflammerade ledvävnaden vid artrit och stödjer dess aggressiva växtsätt och okontrollerade spridning till kroppens alla leder. Idag lägger vi stor vikt vid tidiga avvikelser i det adaptiva immunförsvaret som leder till utveckling av autoimmunitet och autoimmun artrit.

Vår forskning präglas av ett nära samarbete med Reumatologkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det innebär att våra projekt ofta kombinerar preklinisk forskning som experimentellt arbete med cellmaterial från patienter och artritmodeller med kliniska studier. I experimentella modeller och i patientmaterial har vi visat att onkoproteiner, som exempelvis survivin, påverkar immunförsvar och bland annat produktion av autoantikroppar.

Under de senaste åren har vi genomfört en rad framgångsrika kliniska studier som bekräftat att survivin kan förutspå utveckling av ledgångsreumatism och är associerat till sjukdomens ogynnsamma utveckling i form av skelettdestruktioner och terapiresistensen. Mer om Maria Bokarewas forskning