Länkstig

Petronella Kettunen

Forskare

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
Wallinsgatan 6
431 41 Mölndal
Postadress
Wallinsgatan 6
431 41 Mölndal

Om Petronella Kettunen

Petronella Kettunen disputerade i medicin (neurovetenskap) vid Karolinska Institutet 2004. Hon leder en forskningsgrupp vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, är vice föreståndare för Centrum för Kognitiv Medicin. Hon var 2006 - 2009 postdoc vid UCLA och 2015-2019 senior gästforskare vid Oxford Universitet.

Labbhemsida: https://www.gu.se/forskning/molekylar-kognition

Twitter: https://twitter.com/kettunenlab

Mer information om forskningen i gruppen: http://www.akademiliv.se/2018/04/49244/

Forskningen i gruppen för molekylär kognition innefattar:

1. Molekylära och cellulära mekanismer för minne och inlärning

Vi studerar de molekylära och cellulära händelser som ligger till grund för inlärning. I dessa studier använder vi oss av zebrafisken (Danio rerio) och kombinerar transgena och molekylära metoder, beteendeexperiment och in vivo-kalciummätningar.

2. Signalvägar som ligger till grund för minnessproblem och neurodegeneration vid Alzheimers sjukdom

Vi är intresserade av att förstå hur den Alzheimers-relaterade peptiden amyloid beta förhindrar formation av minnen. Vi studerar också processerna för amyloid-beta-medierad neurodegeneration.

3. Mikroglias roll vid Alzheimers sjukdom

I våra försök har vi möjlighet att följa dynamiken hos mikroglia, d.v.s. immuncellerna i hjärnan. På så sätt hoppas vi öka vår förståelse av nedbrytningen av amyloid beta och hur inflammation är involverad i Alzheimers sjukdom. Vi är även intresserade av att förstå hur mikroglia reglerar nervcellernas funktion och aktiviteten i hjärnan.

4. Utvärdering av välfärdsparametrar för zebrafiskar och etablering av riktlinjer för hållning av zebrafiskar

I detta projekt med stöd från Formas (2019 – 2023) kommer vi att föda upp och hålla zebrafiskar under olika förhållanden och mäta olika välfärdsmarkörer hos dem. På så sätt kan vi lära oss mer om vilka förhållanden som behövs för god välfärd hos zebrafiskarna. Vårt mål är att sammanställa riktlinjer för hur zebrafiskar ska hållas eftersom sådana idag saknas.

5. Translationella studier av genen quaking

I samarbete med Lina Emilsson och Elena Jazin vid Uppsala universitet undersöker vi hur genen quaking bidrar till sjukdomsutvecklingen vid schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar. Vi kombinerar försök i zebrafisken med analyser i människan.

6. Neuronala nätverk för socialt beteende

I samarbete med Lars Westbergs grupp vid Sahlgrenska Akademin studerar vi de molekylära signalvägar och transmittersystem som ligger till grund för social beteende.

Dr Kettunen har också initierat och organiserar doktorandkursen Minne och inlärning – från synapser till minnestest, 3 HEC, vid Göteborgs Universitet. Kurskod SN00016.