Länkstig

Hans Samuelsson

Forskare

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Hans Samuelsson

Bakgrund

Född 1955, Fil. dr. i Psykologi 1997. Universitetslektor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi 1999. Biträdande forskare vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1999.

Undervisning

Text

Forskning

Min forskning sker inom det neuropsykologiska området med inriktning på vuxenklinisk verksamhet. Huvudinriktningen är att beskriva samband mellan störd hjärnfunktion till följd av förvärvad hjärnskada och de kognitiva och beteendemässiga förändringar en individ kan uppvisa efter en sådan skada. Forskningen är i huvudsak koncentrerad på sådana funktionsstörningar som kan följa vid en högersidig vaskulär hjärnskada (stroke), såsom: 1) visuospatial neglekt, 2) förändrad visuell uppmärksamhet, 3) anosognosi (bristande medvetenhet om egna funktionsbortfall) och 4) förändrat visuellt avsökningsmönster.

Visuellt avsökningsmönster hos patienter med spatial neglekt efter insjuknande i högersidig vaskulär hjärnskada (stroke). Olika aspekter av visuell avsökning klassificeras och studeras med hjälp av ett nyligen konstruerat visuellt avsökningstest. I studien undersöks om genomförandet av avsökningen påverkas av uppmärksamhetens horisontella orientering, intellektuell funktionsnivå, “alertness”, förekomst av hemianopsi och hjärnskadans omfattning och läge.

Bristande medvetenhet om funktionsbortfall (anosognosi) hos patienter med stroke efter en högersidig hjärnskada. Förmågan att upptäcka och handskas med sitt funktionsbortfall studeras hos patienter som drabbats av en högersidig hjärnskada. Bristande medvetenhet om hemianopsi (halvsidigt synfältsbortfall) och om visuell uppmärksamhetsstörning klassificeras och studeras med hjälp av en delvis strukturerad intervju. Patienterna delas upp i tre grupper: patienter som uppvisar hemianopsi och neglekt, patienter med enbart neglekt och patienter med enbart hemianopsi. I studien undersöker vi hur en rad variabler påverkar förmågan att upptäcka förvärvade funktionsbortfall. Exempelvis undersöks vilken betydelse 1) generell intellektuell funktionsnivå, 2) “alertness”, 3) svårighetsgrad av funktionsbortfall och 4) omfattning och läge av hjärnskada har för medvetenhet om bortfall.

Förekomst av visuospatial neglekt hos en population äldre strokepatienter. Målet med denna studie är att undersöka förekomst av spatial neglekt hos en kohort stroke patienter ett och ett halvt år efter insjuknandet.

Forskningen utförs i samarbete med: Christian Blomstrand, Elisabeth Hjelmquist, och Thomas Lindén vid Istitutionen för Klinisk Neurovetenskap samt Christer Jensen och Sven Ekholm vid avdelningen för Diagnostisk Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet.

Valda publikationer

Samuelsson, H. (1997). Visuospatial neglect: Attentional deficits and anatomical correlates. Doctoral dissertation. Dept. of Psychology, Göteborg University.

Samuelsson, H., Hjelmquist, E., Naver, H., & Blomstrand, C. (1995). Different criteria in the assessment of visuospatial neglect. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 58, 114-115.

Samuelsson, H., Hjelmquist, E., Naver, H., & Blomstrand, C. (1996). Visuospatial neglect and an ipsilesional bias during the start of performance in conventional tests of neglect. The Clinical Neuropsychologist, 10, 15-24.

Samuelsson, H., Jensen, C., Ekholm, S., Naver, H., & Blomstrand, C. (1997). Anatomical and neurological correlates of acute and chronic visuospatial neglect following right hemisphere stroke. Cortex, 33, 271-285.

Samuelsson, H., Hjelmquist, E.K.E., Jensen, C., Ekholm, S., & Blomstrand, C. (1998). Nonlateralized attentional deficits - an important component behind persisting visuospatial neglect? Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, vol. 20, 1, 73-88.

Samuelsson, H., Hjelmquist, E.K.E., Jensen, C., & Blomstrand, C. (2002). Search pattern in a verbally reported visual scanning test in patients showing spatial neglect. Journal of the International Neuropsychological Society, 8, 382-394.

Samuelsson, H. (1990). Unilateral spatial neglect after right-brain damage expressed in a line-bisecting task. Göteborg Psychological Reports, University of Göteborg, nr 3, vol. 20, 1-8.

Samuelsson, H. (1988). Unilateral negligering och associerade symtom efter cerebrovaskulära skador på höger hjärnhalva. Göteborgs Universitet, Psykologiska Institutionen, Rapport nr 1, 1-42. [in Swedish]