Länkstig

Madeleine Zetterberg

Professor/överläkare

Sektionen för klinisk neurovetenskap
Besöksadress
Ögonsjukvård, Länsmansgatan 20
431 30 Mölndal
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ögonsjukvård
431 80 Mölndal

Om Madeleine Zetterberg

Forskning

Katarakt (grå starr) är en grumling av ögats lins som gör att synen blir nedsatt. Globalt är katarakt den vanligaste orsaken till blindhet; sjukdomen orsakar ca hälften av alla blinda fall. I Sverige och övriga delar av västvärlden är kataraktoperation det vanligaste kirurgiska ingreppet, vilket leder till stora samhällsekonomiska kostnader. Åldrande, hereditet och livsstilsfaktorer bidrar till kataraktuppkomst, men de exakta mekanismerna är inte kända; oxidativ stress och proteinaggregation anses dock ha betydelse.

Madeleine Zetterberg bedriver translationell forskning syftande till att kartlägga mekanismerna bakom kataraktpatogenes med fokus på genetisk variation, oxidativ stress och proteolytiska system i linsen. Hennes forskning involverar också projekt rörande epidemiologi och kirurgisk handläggning av kataraktpatienter.

Läs mer: Ögonkirurgi – grundforskning, epidemiologi och kliniska studier

Undervisning

Madeleine Zetterberg är kursledare för kursen i oftalmologi som ges under termin nio på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin. Hon deltar också i undervisning av ST-läkare och ansvarar för efterutbildningen av specialister inom Ögonsjukvården vid SU/Mölndal samt handleder flera doktorander.