Länkstig

Jenny Lingman Framme

Anknuten till forskning

Avd för pediatrik

Om Jenny Lingman Framme

Jenny Lingman Framme disputerar inom ämnesområdet pediatrik, den 5 maj 2023

Titeln på hennes avhandling är - Thymus dysfunction in the 22q11 deletion syndrome

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Nu kan vissa nyfödda med 22q11-deletionssyndromet hittas via screening