Länkstig

Malin Johansson

Universitetslektor

Avd för medicinsk kemi och
cellbiologi
Telefon
Fax
031-786 34 50
Besöksadress
Medicinaregatan 9A
41390 Göteborg
Postadress
Box 440
40530 Göteborg