Länkstig

Margret Lepp

Professor emerita

Lärande och ledarskap för hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Margret Lepp

Professor Lepp är forskningsledare för forskargruppen Vårdpedagogik och vårdledarskap vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hon är professor sedan 2006, och har arbetat med internationalisering i nästan 20 år, sedan år 2000 och är aktiv på grund som avancerad nivå, samt har ansvar för internationalis-ering på forskarnivå. Hon är även aktiv i institutionens Internationaliseringsråd, samt med ansökningar som Erasmus+ med Australien där hon är projektledare för DIAC projektet sedan 2015. Hon har varit och är huvudsökande till flera erhållna Linnaeus-Palme projekt: Jordanien, Palestina, Nepal, Indonesien. Hon har även medverkat i att skriva Erasmus avtal, samt deltagit i flera Erasmus lärarutbyten med lärosäten som Cambridge University i UK och Ravensburg/Weingarten i Tyskland.

Hon har varit studierektor för forskarutbildningen där hon utvecklat och ansvarat för kurser i kvalitativa metoder. Hon har fört fram ett antal doktorander som huvudhandledare, och även varit handledare för MFS- uppsatser. År 2016 blev hon utsedd till Adjunct Professor in the School of Nursing and Midwifery, Griffith University, Australien.

Professor Lepp är en av grundarna till European Network of Nursing Academies (ENNA) med deltagare från åtta Europeiska länder, se www.en-na.eu. ENNA grundades 2007 och Lepp är med i styrelsen. Hon leder forskning om kompetens relaterat till olika lärosäten i Europa, samt medverkar i lärar och studentutbyte inom föreningen ENNA. Hon är dessutom en av grundarna och forskarna i ”The Nurse Professional Competence” (NPC) forskningsprojekt som startade 2007, se http://npcresearchgroup.com/index.html

Professor Lepp har arbetat som examinerad lärare sedan 1986 och undervisat, utvecklat kurser, föreläst samt hållit workshop på grund, avancerad och forskar nivå i Sverige. Hon har föreläst och medverkat som seminarieledare på bachelor, master och doctoral level i Australien, England, Indonesien, Japan, Jordanien, Norge, Tyskland och USA.

I slutet av januari 2018 besökte professor Margret Lepp GUs partneruniversitet Kochi University i Japan för att arrangera en workshop. Temat var dramapedagogik och den riktade sig till bland annat lärare. Workshopen gick ut på att genom rollspel iscensätta olika vardagskonflikter där barn var inblandade. Efteråt fanns det utrymme för reflektion och diskussion. Professor Korenaga vid Kochi university planerar att integrera metoden i utbildningen för specialpedagoger.