Länkstig

Per-Arne Svensson

Professor

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 o 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Per-Arne Svensson

Per-Arne Svensson är Professor i Medicinsk vetenskap, Docent i Molekylär Medicin och doktor i Medicin med inriktning mot Endokrinologi.

Forskning Per-Arne forskar inom områdena fetma, diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Forskningsfokus är kring molekylära och genetiska mekanismer kring dessa sjukdomar. Han bedriver även klinisk forskning, främst i SOS-studien (en matchad långtidsstudie som studerar effekten av fetmakirurgi). Ett forskningsfokus inom SOS-studien är att studera hur vardaglivet förändras efter fetmakirurgi.

Forskningsgrupp: Swedish Obese subjects (SOS) study group. Populärvetenskaplig beskrivning av forskargruppens viktigaste fynd kan du hitta på https://www.hobs.se/zone/sos-studien/inside/369

Undervisning Huvuddelen av undervisningen sker under Anatomi och Fysiologi kurserna på grundutbildningen för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.

Nyckelord fetma, fetmakirurgi, diabetes, kardiovaskulär sjukdom, anatomi och fysiologi