Länkstig

Katarina Jood

Universitetslektor/överläkare

Sektionen för klinisk neurovetenskap
Besöksadress
Blå stråket 7, plan 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg
Postadress
Blå stråket 7, plan 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Katarina Jood

Klinisk forskning om stroke

Stroke orsakas av en störning av blodförsörjningen i hjärnan och är en av de vanligaste orsakerna till hjärnskada med bestående funktionsnedsättning. Katarina Jood bedriver klinisk strokeforskning med bred inriktning, huvudsakligen genom kliniska observations- och registerbaserade studier. Målet med forskningen är bidra med kunskap som kan optimera omhändertagandet i hela strokevårdkedjan, från prehospital vård i den akuta fasen till livet efter stroke. Stroke som drabbar yngre och långtidskonsekvenser efter stroke är särskilda intresseområden.

Pågående forskningsprojekt i urval:

· Prehospital triagering vid misstänkt stroke

· Akut behandling och diagnostik vid stroke och samtidig cancersjukdom

· Studier av cerebral sinusventrombos – en underbeforskad form av stroke som i större utsträckning drabbar yngre och medelålders kvinnor

· Studier av vilka faktorer som utöver den akuta hjärnskadans storlek och lokal predicerar funktionsförmåga på kort och lång sikt efter stroke

Undervisning och pedagogisk forskning

Katarina Jood har under många år varit kursledare för kursen i neurologi som ges på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin. Hon arbetar nu med införandet av det nya 6-åriga legitimationsgrundande läkarprogrammet som startade 2021, och leder rådet för läkarprogrammets terminskursledare samt implementeringen av EPA - Entrustable Professional Activities som ett programövergripande ramverk för klinisk handledning under verksamhetsbaserad utbildning. Katarina Jood bedriver även pedagogisk forskning och handleder en doktorand i projekt med frågeställningar kring verksamhetsbaserat lärande och implementering av EPA.

Forskargrupp

Klinisk strokeforskning