Länkstig

Göran Karlsson

Föreståndare

Svenskt NMR-centrum vid
GU
Besöksadress
Medicinaregatan 5C
41390 Göteborg
Postadress
Box 465
40530 Göteborg

Universitetslektor

Svenskt NMR-centrum vid
GU
Besöksadress
Medicinaregatan 5C
41390 Göteborg
Postadress
Box 465
40530 Göteborg