Länkstig

Carina Sparud Lundin

Proprefekt

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe Hus 1 o 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2323
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Carina Sparud Lundin

Carina är professor i omvårdnad sedan 2020. Hon blev leg. sjuksköterska 1985 och specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 1992. Carina har arbetat med undervisning sen 2001, disputerade 2008 och har innehaft uppdrag som sektionschef vid institutionen under 2010-2015. Hon är sedan maj 2016 proprefekt med utbildningsansvar.

Forskning Carinas forskningsområden fokuserar övergångar i livet för människor med långvariga sjukdomar samt deras närstående och involverade vårdgivare. Diabetesdebut hos barn, övergången mellan barn och vuxenliv vid diabetes och medfödda hjärtfel samt den barnafödande perioden för kvinnor med typ 1 diabetes är sådana sårbara övergångar. Egenvård och socialt stöd utgör viktiga vårdvetenskapliga utgångspunkter i samtliga projekt liksom en strävan att utveckla personcentrerad vård för barn och unga personer med långvariga sjukdomar. Carina deltar i eller leder flera nationella och internationella forskningsprojekt som studerar och/eller utvärderar olika aspekter på långvarig sjukdom hos barn och unga samt deras familjer.

Forskningsgrupp

Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård (www.caresci.gu.se/forskning/profilomrade/vard-vid-overgangar-inom-halso--och-sjukvard)

Stepstones (www.stepstones-project.org)

Undervisning Vetenskaplig teori och metod på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Erfarenheter och stöd vid långvariga sjukdomar i allmänhet och diabetes typ 1 i synnerhet. Carina är ansvarig lärare för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot diabetesvård.

Klinisk verksamhet Carina har lång klinisk erfarenhet av barnsjukvård, i synnerhet neonatalvård men har på senare år även under en tid arbetat med barn i blandade åldrar vid specialistcentrum för barn och unga.