Länkstig

Carina Ankarberg-Lindgren

Forskare

Avd för
pediatrik
Besöksadress
Vitaminvägen 21
Göteborg

Om Carina Ankarberg-Lindgren

Docent i pediatrik, Biomedicinsk analytiker med inriktning könssteroider hos barn.

Disputerade 2005 på avhandlingen ” Testosterone and oestradiol secretion in children and adolescents -Assay development, levels for comparison and clinical applications ”

Forskningsområde Pediatrisk endokrinologi med inriktning könssteroider. Huvudsakligen translationell forskning för ökad patientnytta med fokus på könssteroider. Studerar reproduktiva hormoners roll som kliniska markörer för hälsa och sjukdomar relaterade till metabola tillstånd, tillväxt och reproduktion.

Doktorsavhandlingar: Biträdande handledare 2020 Kerstin Allvin, Överläkare. - Sex steroids, IGF-I, and vascular morphology from birth to adulthood in individuals born small for gestational age age.

Biträdande handledare 2021 Kjersti Kvernebo Sunnergren, Överläkare. – Sex steroid secretion during childhood in males - with focus on prematurity, birth size, and growth patterns.