Länkstig

Carina Ankarberg-Lindgren

Forskare

Avd för
pediatrik
Besöksadress
Vitaminvägen 21
Göteborg

Om Carina Ankarberg-Lindgren

Docent i pediatrik, Biomedicinsk analytiker med inriktning könssteroider hos barn.

Disputerade 2005 på avhandlingen ” Testosterone and 17 -oestradiol secretion in children and adolescents -Assay development, levels for comparison and clinical applications ”

Forskningsområde Pediatrisk endokrinologi med inriktning könssteroider. Huvudsakligen translationell forskning för ökad patientnytta med fokus på könssteroider. Studerar reproduktiva hormoners roll som kliniska markörer för hälsa och sjukdomar relaterade till metabola tillstånd, tillväxt och reproduktion.

Doktorsavhandlingar Biträdande handledare 2020 Kerstin Allvin, Överläkare. - Sex steroids, IGF-I, and vascular morphology from birth to adulthood in individuals born small for gestational age age.

Pågående doktorandprojekt Biträdande handledare Kjersti Kvernebo Sunnergren, Överläkare. – ”Förbättrad diagnostik och prediktion av behandlingssvar vid kortvuxenhet hos barn -intrauterina och perinatala faktorer, könssteroider och tillväxt hos pojkar.”