Länkstig

Lillemor Mattsson Hulten

Professor, adjungerad

Avd för molekylär och klinisk
medicin
Telefon
Besöksadress
Wallenberglab/su
41345 Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Lillemor Mattsson Hulten

Lillemor Mattsson Hultén är adjungerad professor i hjärt-och kärlforskning med särskild inriktning mot biomarkörer och inflammation vid Institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet, och arbetar som universitetssjukhusöverkemist vid Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Västra Götaland.

Forskningsområde

Lillemor Mattsson Hultén forskar om hur syrebrist påverkar utvecklingen av åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom. Speciellt studeras betydelsen av lipoxygenas enzym för stroke och hjärtinfarkt. Målet är att finna biomarkörer som kan användas för monitorering av syrebrist, sjukdomsprogression och utvärdering av farmakologisk intervention.

Aktuell forskning:
Patofysiologiska mekanismer vid hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom hos människa

Forskningsprojektets syfte är att karakterisera lipoxygenaser, mastceller och stamceller i human vävnad från patienter med hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom. Det långsiktiga syftet är att kartlägga deras respektive patofysiologiska betydelse vid hjärtsjukdom samt att om möjligt identifiera diagnostiska och terapeutiska angreppspunkter.

Gruppmedlemmar

  • Mikael Sandstedt
  • Aditi Chaudhari
  • Joakim Sandstedt
  • Victoria Rotter Sopasakis

Finansiärer

Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, ALF-medel.

Nyckelpublikationer