Länkstig

Ingrid Wernstedt Asterholm

Universitetslektor

Sektionen för
fysiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 11
41390 Göteborg
Postadress
Box 432
40530 Göteborg

Om Ingrid Wernstedt Asterholm

Det övergripande syftet med vår forskning är att undersöka kopplingen mellan övervikt/fetma och ökad risk för typ-2 diabetes och cancer.

Vi är framförallt intresserade av att undersöka om och hur fettcellernas funktion påverkar metabola och immunologiska processer lokalt i fettväven, och huruvida dessa effekter i sin tur bidrar eller skyddar mot det metabola syndromet och/eller tumörtillväxt.

För mer information om vår forskning se IWA-labbets hemsida

Undervisning: Metabolism, forskningsmetodik