Göteborgs universitet

Centrum för livsstilsintervention

Bild
Genrebild på patientmöte med sjuksköterska.
Länkstig

Välkommen till Centrum för livsstilsintervention! Vi bedriver forskning om förändringar av levnadsvanor och tar fram nya individanpassade metoder för livsstilsförändringar. Centret är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin.

Skapar ny kunskap om livsstilförändringar

Vår vision är att adressera den kanske största framtida utmaningen inom hälso- och sjukvården – den ökande livsstilsrelaterade ohälsan. Varje år dör tusentals svenskar av sjukdomar som hade kunnat undvikas med en mer hälsosam livsstil. Stillasittande, ohälsosam kost och tobaksbruk är några orsaker till att allt fler riskerar att få livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och typ-2 diabetes. 
Läs mer om vårt uppdrag här.

En del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi är ett kliniskt forskningscentrum vid Östra sjukhuset och ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. Vi skapar samverkan mellan forskning, hälso- och sjukvård, industri och andra berörda aktörer - med målet att bidra till en mer jämlik folkhälsa. 
Kontaktuppgifter till oss finns här.