Bild
Djupinlärningsmodeller lär sig att att automatiskt analysera kranskärl i en skiktröntgen med hjälp av utlinjeringar gjorda av en expert.
Djupinlärningsmodeller lär sig att att automatiskt analysera kranskärl i en skiktröntgen med hjälp av utlinjeringar gjorda av en expert.
Foto: Anna Hallén
Länkstig

Cardiobotics - Upptäckt av hjärt- och kranskärlssjukdom med djupinlärning

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Vår forskargrupp använder djup maskininlärning för att automatiskt tolka och bedöma skiktröntgenbilder och ultraljudsbilder av hjärtat. Målet är att möjliggöra snabb, noggrann och tillförlitlig bildigenkänning med hjälp av de senaste algoritmerna inom maskininlärning tränade på stora mängder expertannoterad data. I forskargruppen finns både medicinsk och teknisk specialistkompetens; vi har ett nära samarbete mellan läkare och ingenjörer för att säkerställa kvalitén på såväl data som algoritmer. Läs gärna mer om oss på den internationella hemsidan.